h

Extra rijksgeld voor veiliger provinciale wegen

24 april 2018

Extra rijksgeld voor veiliger provinciale wegen

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd € 50 miljoen beschikbaar te hebben voor het veiliger maken van provinciale wegen.

De SP hoopt dat de provincie Noord-Holland van dit geld gebruik gaat maken.

Statenlid Wim Hoogervorst wil van Gedeputeerde Staten weten hoe zij gebruik gaat maken van een deel van de € 50 miljoen. De nieuwe regeling zal namelijk bestaan uit het medefinancieren door het Rijk van projecten die de provincie gaat uitvoeren.

"Noord-Holland werkt al enige jaren met een meerjarenprogramma onderhoud, het PMO. Daarin geeft GS aan welke activiteiten er in studie zijn, gepland staan en in uitvoering komen wat betreft onderhoud van wegen, bruggen, fietspaden, tunnels en viaducten", aldus Hoogervorst. "De SP zou graag zien dat GS de factor 'veiligheid' nog meer voorrang geeft bij onderhoudsprojecten, en daar dan subsidie voor vraagt bij de minister".

Ook in onze provincie zijn wegen en fietspaden die als 'onveilig' te boek staan. Hoogervorst wil daar graag een overzichtje van. Daarbij wil hij weten welke criteria er worden gehanteerd om een weg veilig of onveilig te kunnen noemen. Hoogervorst: "Zodra helder is welke spelregels er zijn om subsidie aan te vragen, moeten we aan de slag". De SP heeft schriftelijke vragen ingediend.

U bent hier