h

Gedeputeerde Staten en coalitie bedienen zichzelf van uw geld

30 maart 2018

Gedeputeerde Staten en coalitie bedienen zichzelf van uw geld

Foto: geldmax.nl / geldmax.nl

Het was weer een fijn staaltje coalitiewerk, tijdens de Statenvergadering van 26 maart jl. Aanleiding was deze keer de uitvoering van een motie uit 2017. Met deze motie, die destijds unaniem werd gesteund, gaven de Staten aan GS de opdracht om eens alle bestaande reserves door te kammen om te kijken of er niet nog ergens bedragen stonden gereserveerd die niet meer gebruikt (konden) worden. Het totaalbedrag zou dan voor andere zaken kunnen worden ingezet.

En zo kwam er 69 miljoen (!) tevoorschijn. Een aanzienlijk bedrag, waar we mooie dingen mee kunnen doen. Bij het indienen van de motie werden al wat denkrichtingen meegegeven.

Echter, GS (in samenspraak met de coalitiepartijen) pakte de opdracht wel heel voortvarend aan, en legde ons een reeks van voorstellen voor onder het motto: “slikken of stikken”.

Bij veel oppositiepartijen, zo ook bij de SP, wekte dit enorme ergernis. In de commissievergadering ‘financiën’ van februari kwam dit al uitgebreid aan het licht. Waarom koos GS voor deze aanpak? Waarom bood GS geen enkele gelegenheid om mee te denken over de besteding van die 69 miljoen?

In het pakket plannen zaten een aantal voorstellen die wij direct kunnen steunen. Veel meer geld moet gaan naar projecten rond de energietransitie, naar het versterken van de natuur en naar het beschermen en onderhouden van rijksmonumenten. Ook verdient de natuur-inclusieve landbouw een extra impuls.

Maar het grootste struikelblok in dit totaalplan is voor ons (maar ook voor de andere oppositiepartners) een storting van 25 miljoen in een “reservering Duinpolderweg”. Het moge duidelijk zijn dat de SP geen Duinpolderweg wil, en voor ons is een reservering nu ook niet nodig.

De gezamenlijke oppositie (behalve de PVV) kwam met een reeks alternatieve voorstellen. Zo willen we vijf miljoen extra voor knelpunten in het huidige OV. Ook willen we het proces van burgerparticipatie bij de Franse Kampweg (N236) succesvol afronden en kan volgens ons de herdenking van de Februaristaking 1941 weer gewoon door de provincie ondersteund worden (€ 5.000,- per jaar!) en willen we een subsidieregeling starten voor het inrichten van groene, meer natuurlijke schoolpleinen.

We merkten al snel dat de oppositiepartijen zoals gewoonlijk de gelederen weer volledig zouden sluiten. Er was geen enkele opening naar de oppositie, ook niet bij partijen die ook bij onze voorstellen veel te winnen zouden hebben. Kortom: het was weer heel duidelijk wie in deze coalitie aan de touwtjes trekt. Vult u zelf maar in!

U bent hier