h

SP als enige partij in statencommissie voor behoud van álle buslijnen

22 januari 2018

SP als enige partij in statencommissie voor behoud van álle buslijnen

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Veertig gedupeerde buspassagiers zijn vandaag per bus afgereisd naar het Provinciehuis in Haarlem. Daar protesteerden zij tegen de dreigende opheffing van bijna alle streekbuslijnen in Noord-Holland Noord. Maar liefst tien van hen hielden als insprekers in de statencommissie Mobiliteit vaak hartverscheurende verhalen over de gevolgen van de opheffing van de buslijnen. Overigens is nog steeds geheim welke lijnen allemaal precies worden opgeheven. Op herhaalde vragen daarnaar van SP-statenlid Marnix Bruggeman gaf gedeputeerde Post (VVD) meermalen geen antwoord. In plaats daarvan beschuldigde ze de SP van het verspreiden van "desinformatie".

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
In de commissievergadering overhandigde rolstoelrijder Jeroen Muntjewerf 2.500 protesthandtekeningen aan statencommissievoorzitter Struben.

Eerste inspreekster was Marjo Husslage, SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Castricum. Zij verwees naar deze opgehaalde handtekeningen: "Uit vele reacties blijkt enorme steun voor de petitie van de SP, en heel veel onrust en ook boosheid over het verdwijnen van de lijnen. Sinds het bekend is dat de SP actie voert, word ik vaak aangesproken door mensen die het echt zouden betreuren als de buslijn wordt geschrapt en dat de bus alleen nog in de spitsuren blijft rijden. Ouderen uit Egmond en Bakkum die door deze buslijn in staat zijn inkopen te doen in het winkelcentrum in Castricum dreigen hun onafhankelijkheid kwijt te raken. Ouderen, scholieren, studenten, moeders met kinderen, werknemers, wandelaars, toeristen, gasten van campings en bungalowparken zullen vanaf 20 juli geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer."

Yvonne de Paauw uit Callantsoog vertelde vervolgens hoe ze de bus gebruikt naar Groote Keeten en Julianadorp. "Die bus met zijn vaste dienstregeling zorgt ervoor dat ik kan blijven deelnemen aan het leven anno 2018 in en vanuit een kleine kern in Nederland - ook al is het in de Noordkop van Noord-Holland. Mensen zonder auto immobiel maken, schande!" Ook Petra Herweijer, bewoonster van Schagen, wees er op dat zij en haar man straks niet meer de bus naar Groote Keeten kunnen.

Wilma Hoogeboom uit Schagen vertelde als inspreekster over een vrouw uit Middenmeer met een 18-jarige autistische zoon. Daar rijdt sinds vorig jaar al geen bus meer: "Mevrouw heeft ongeveer 933 euro netto aan inkomen. Doordat zij haar zoon elke dag heen en weer naar school moet brengen heeft ze geen geld voor boodschappen en kleding. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat je dit gebeurt. Dat de kop van Noord-Holland nu helemaal zo goed afgesloten wordt van openbaar vervoer."

Berend Nap, inwoner van Callantsoog vroeg zich af: "Hoezo maakt de provincie zich sterk voor het garanderen van de bereikbaarheid? 83 elektrische bussen zijn met subsidie aangekocht, wat tot gevolg heeft dat buslijnen moeten verdwijnen. Wij gewone mensen willen dit niet, een speelbal te zijn van de politiek."

Chris Kuijper uit Groote Keeten - en "veelvuldig gebruiker van het openbaar vervoer" - vroeg zich in zijn inspraakbijdrage af: "Wat is er rendabel aan een directeur van Connexxion die meer dan vijf ton per jaar verdient? Hoe verkoop je het schrappen van buslijnen aan je burgers als daar graaigedrag van een commerciële partij tegenover staat? Waarom heeft Connexxion die speelruimte gekregen van de provincie?"

Mevrouw Bakker uit Callantsoog, lid Vrouwen van Nu, vertelde dat mensen de bus gebruiken om naar Den Helder naar het ziekenhuis te gaan of naar de tandarts in Julianadorp. "Hoe moeten straks die mensen daarheen? Er zijn er ook heel veel die met de bus naar Den Helder gaan voor werkgelegenheid."

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Wim Rijnders sprak in als SP-gemeenteraadslid van Schagen én vertegenwoordiger van de Cliëntenraad Noorderhaven - 's Heeren Loo in Julianadorp. Daar wonen 400 cliënten met een beperking. Rijnders protesteerde namens hen tegen de opheffing van lijn 151: "De bus loopt dwars over het terrein van 's Heeren Loo. Dat is een bewuste keuze geweest om de bewoners optimaal de kans te geven zelfstandig te kunnen reizen." Als raadslid is Rijnders verbolgen dat de provincie weinig losliet over de precieze opheffingsplannen:  "Het is razend ingewikkeld om informatie van de provincie te krijgen wat er nu precies gaat veranderen, welke lijnen opgeheven of aangepast worden. Bij het zoeken van informatie word je gewoon het bos ingestuurd."

Nathalie Petrus uit Callantsoog, moeder van drie kinderen, kon zelf niet aanwezig zijn, maar haar verhaal werd voorgelezen door een van de andere demonstranten:  "Een aanzienlijk deel van onze dorpsbewoners maakt met regelmaat of zelfs dagelijks gebruik van buslijn 152 om in Schagen te komen of andersom, om vanuit Schagen weer in Callantsoog te komen. Scholieren, studenten, forensen, ouderen, toeristen, bewoners zonder auto; de bus zit op sommige momenten zó vol dat er zelfs geen zitplekje meer over is en reizigers in het middenpad staan. Op een enkeling na gaan alle kinderen uit Callantsoog - ná de basisschool – in Schagen naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijke overweging bij deze beslissing is voor veel ouders en leerlingen de busverbinding; scholieren kunnen overdag 1 x per uur veilig en redelijk snel de afstand huis-school en terug overbruggen. Ook scholieren, studenten en werknemers die buiten Schagen op school zitten, studeren of werken, gebruiken dit bustraject veelvuldig om vanaf Station Schagen hun treinreis te starten."

Voor de busgebruikers was er alvast één meevaller. Eerder hadden gedeputeerde staten nog in antwoord op schriftelijke vragen van de SP gezegd dat buslijn 152 van Schagen naar Julianadorp "in zijn huidige vorm niet zou blijven bestaan". In de statencommissie kwam gedeputeerde Post nu met de toezegging dat alleen het stuk Callantsoog – Groote Keeten - Julianadorp wordt opgeheven. "Het deel Callantsoog – Schagen blijft in stand." Over de andere lijnen die worden opgeheven gaf ze verder geen informatie. Post: "Het vervoersplan ligt ter inzage." SP-statenlid Bruggeman wees er fijntjes op dat dit alleen is voor statenleden, onder geheimhouding: "Inwoners van onze provincie en de mensen op de tribune willen ook wel graag weten welke bussen wel of niet worden opgehouden. Absurd dat dit geheim is. De provincie wil het zo lang mogelijk stil houden. En tegen de tijd dat dan de nieuwe dienstregeling bekend wordt, zal de gedeputeerde zeggen: het is nu te laat om er nog wat aan te veranderen." Dit bevestigde Post: "Er is sprake van een concept-vervoerplan. Dat is dus nog niet vastgesteld en ik vind het normaal dat je mensen alleen maar informeert op het moment daar er iets zeker is."  De SP en de insprekers gaan de komende weken dus in elk geval door met actie voeren voor het behoud van alle buslijnen in Noord-Holland Noord.

Videoverslag van de statencommissie (00:11:26)

U bent hier