h

Noord-Holland sociaal? We dachten van niet!

19 december 2017

Noord-Holland sociaal? We dachten van niet!

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben niet de bedoeling sociaal te zijn. En de meeste statenleden hebben die bedoeling ook niet. Dat bleek toen in provinciale staten van 18 december 2017 gesproken werd over de koers voor de Omgevingsvisie in 2050.

SP- statenlid Anna de Groot is van mening dat de provincie Noord-Holland er met tal van maatregelen op kan sturen om Noord-Holland er een stuk socialer op te maken. Dat kan door te sturen op het gebied van woningen en woningverbetering. Dat kan door een goed vestigingsklimaat voor iedereen, zodat er meer kansen voor iedereen komen op goedbetaald werk. Dat kan door een goed openbaar vervoer, zodat iedereen zich weer gemakkelijk kan verplaatsen, ook zonder auto. Dat kan door spreiding van werk, zodat niet iedereen in de file of in een overvolle trein richting Amsterdam komt te staan. En ongetwijfeld zijn er nog meer maatregelen die de provincie kan nemen om het leven van alle Noord-Hollanders een stukje aangenamer, betaalbaarder en leefbaarder te maken.

Het blijkt dat deze wens bijna alleen bij de SP bestaat. Andere fracties en gedeputeerde staten vinden het niet nodig om het beleid van de provincie, dat in hoge mate gaat over het verdelen van de ruimte en een schoon milieu, te verknopen met sociaal beleid. De provincie gaat er niet voor zorgen dat de  leefbaarheid en economische groei waarnaar gestreefd wordt gelijkelijk over de inwoners wordt verdeeld. Het beleid van de provincie Noord-Holland zorgt er zelfs voor dat de welvaart oneerlijker wordt verdeeld. De rijke Noord-Hollanders worden rijker, voor de Noord-Hollanders met een kleine beurs  wordt niets gedaan en de bedrijven hebben het voor het zeggen. Voor de bedrijven wordt heel veel uit de kast gehaald, want zij moeten zorgen voor een economische groei, die vervolgens niet ten goede komt aan iedereen.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Aan het begin van de vergadering dachten wij nog dat heel veel statenleden het een goed idee vinden om werk over de provincie te spreiden. Maar dat bleek toch weer niet het geval. Wij kregen voor de spreiding van werk slechts de handen op elkaar van GroenLinks en de ouderenpartijen.

Geven we het op? Nee, natuurlijk niet. We blijven gewoon strijden om ruimtelijk beleid aan sociaal beleid te koppelen. Op een dag wordt Noord-Holland een sociale provincie!

U bent hier