h

Provinciale subsidie herstructurering detailhandel moet wel effectief zijn

26 oktober 2017

Provinciale subsidie herstructurering detailhandel moet wel effectief zijn

SP-statenleden Marnix Bruggeman en Jim Haijen zijn donderdag gaan kijken in de Havenstraat, een winkelstraat in het zuidelijk deel van het centrum van Hilversum. Fractievoorzitter Bianca Verweij van SP Hilversum ging met ze mee. De Havenstraat is aangewezen als provinciale proef voor herstructurering van winkelstraten. Dergelijke pilots zijn gedaan op voorstel van de SP. Met de winkels en horeca in de Havenstraat gaat het inmiddels weer beter. Maar dit lijkt nog niet direct het gevolg van de pilot.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Bart Westerhof opende in augustus zijn wijnhandel in de Havenstraat.

De provincie heeft vorige week besloten een definitieve subsidieregeling te maken voor herstructurering van winkelstraten en winkelcentra. Hiervoor wordt 700.000 euro uitgetrokken. Het idee voor zo'n regeling is al in 2013 bedacht door de SP-statenfractie. In veel winkelstraten en kleine winkelcentra is leegstand. Voor een deel is dit te wijten aan de groei van het internet-winkelen. In bepaalde winkelbranches betekende dit de ondergang van echte winkels. Maar buurtwinkels verloren ook de concurrentie van grote winkelcentra en outlets – waarvan er inmiddels te veel zijn. Wanneer dan in een winkelstraat winkels leeg komen te staan, is dit het begin van een neerwaartse spiraal. De straat wordt ongezellig, de loop raakt er uit, en de overgebleven winkeliers komen ook in problemen. Een oplossing daarvoor is niet eenvoudig. Bepaalde soorten winkels zullen door het internet winkelen nooit meer terugkomen. Lege winkels moeten dan met andere functies gevuld worden, bijvoorbeeld speciaalzaken, dienstverlenende bedrijven, horeca, wonen of zelfs afhaalpunten voor internetbestellingen. Op zo'n manier blijft de straat of het winkelcentrum gezellig en blijven mensen er met plezier komen. Gemeenten hebben niet altijd genoeg capaciteit om zo'n herstructurering te begeleiden. Ook hebben ze daarvoor vaak niet genoeg specialistische kennis. Om uit te proberen hoe zo'n herstructurering moet, namen provinciale staten daarom in november 2015 een motie van de SP aan. Idee was om met steun van de provincie gewoon met vallen en opstaan te gaan uitproberen hoe je winkelstraten en kleine winkelcentra kunt herstructureren. Met kennis van buiten zou dan uitgevonden kunnen worden hoe je zo'n herstructurering met succes kunt doen. Pilots vonden vervolgens plaats in Alkmaar, Castricum en Hilversum.

Voor de Havenstraat in Hilversum is met het pilotgeld van de provincie een rapportje gemaakt door de firma Resolutions. Bruggeman, Haijen en Verweij zijn niet erg onder de indruk van het rapport. Statenlid Marnix Bruggeman: "Het was niet meer dan opschrijven wat de problemen zijn. Dat kan iedereen. Voor zover wij weten heeft het niet geleid tot concrete acties in de straat. Ook niet alle winkeliers die wij donderdag in de Havenstraat spraken, hadden al van

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Bianca Verweij en Jim Haijen (r.) in gesprek met ondernemer Shiva de Winter, die in korte tijd nieuwe horeca en winkels in de Havenstraat opende

de pilot gehoord. Ondertussen is er wel nieuwe bedrijvigheid in de straat gekomen. Maar het kan nog beter, want er is nog steeds leegstand. Om er echt wat aan te doen, moet het provinciaal geld effectiever worden ingezet. Wat ons betreft zijn subsidieregelingen bedoeld om de werkelijke wereld te verbeteren, en niet om onderzoeksbureaus aan het werk te houden."

Dit geldt ook voor de definitieve subsidieregeling die de provincie nu instelt naar aanleiding van de voorstellen van de SP. Bij de bespreking van de nieuwe regeling in de statencommissie Economie op 16 oktober hield SP-statenlid Jim Haijen een pleidooi voor goede controle op de besteding van de subsidies: "Er moet helder voor ogen worden gehouden dat de subsidie wordt ingezet waarvoor deze is bedoeld: het revitaliseren van de detailhandel." Haijen pleitte voor scherpe criteria om te beoordelen of een subsidie werkelijk effect heeft. Gedeputeerde Bond (CDA, Economie) zegde toe daar mee aan de slag te gaan.

U bent hier