h

Onmisbare traumahelikopter moet wél veilig en zonder overlast

3 oktober 2017

Onmisbare traumahelikopter moet wél veilig en zonder overlast

De trauma-helikopter van het VU-ziekenhuis is onmisbaar voor snelle hulp bij ernstig letsel. Tegelijk hebben omwonenden van de VU veel last van geluidhinder. Sommigen wonen op minder dan 80 meter afstand van de helikopterhaven op het dak van het VUmc. Ook zijn veiligheidsrisico's niet goed geregeld. De VU-helikopter wordt nauwelijks gebruikt voor vervoer van gewonden. Wel brengt de helikopter bijna 2.500 keer per jaar gespecialiseerde trauma-artsen snel naar de plek van een ongeval. Dit trauma-team en de helikopter zouden ook op een andere plek dan het ziekenhuis stand-by kunnen zijn.

Helikopterhavens vallen onder verantwoordelijkheid van de provincie. Daarom moet de provincie ook voor een helihaven als van de VU een zogenaamd Luchthavenbesluit nemen. Zo'n Luchthavenbesluit  is een vergunning die moet zorgen dat geluidoverlast en veiligheidsrisico's van een helikopterplatform zo klein mogelijk zijn. Al vanaf 2014 zeiden gedeputeerde staten elk jaar dat ze hiervoor voor het eind van het jaar goede afspraken met VUmc zouden gaan maken. En elk jaar gebeurde dit weer niet. Dit jaar meldde de provincie zelfs al halverwege het jaar dat het ook in 2017 weer niet gaat lukken.

Ditmaal is het excuus de mogelijke bestuurlijke fusie tussen VUmc en AMC. Voor SP-statenlid Wim Hoogervorst aanleiding om dit hoofdpijndossier in de statenvergadering van 2 oktober opnieuw aan de orde te stellen.

Het ontgaat de SP waarom nu weer een fusie tussen VUmc en AMC wordt aangevoerd om de geluidoverlast en externe veiligheid van de helikopterhaven nog steeds niet te regelen. Omwonenden van de helihaven VUmc wachten daar nu al jaren tevergeefs op. Verplaatsing is daarbij zeker een mogelijkheid. Ook andere academische ziekenhuizen met een trauma-helikopter hebben dit inmiddels gedaan. Zij gebruiken nu een vliegveld op afstand van het ziekenhuis, op een plek waar het geen hinder geeft en geen mensen wonen. Bovendien had de provincie volgens de Wijzigingswet Luchtvaart al uiterlijk 1 november 2011 het Luchthavenbesluit moeten nemen. Volgens gedeputeerde staten betreft deze uiterste datum van 1 november 2011 een 'termijn van orde', zonder juridische gevolgen. Maar SP'er Wim Hoogervorst wees er op als er onverhoopt iets misgaat bij het helikopterplatform van VUmc, de poppen aan het dansen zijn bij het ontbreken van een provinciaal Luchthavenbesluit. Hij diende daarom een motie in die gedeputeerde staten aanspoorde de boel nu eindelijk nog voor het eind van dit jaar te regelen. De motie werd niet aangenomen. Maar voor gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) die gaat over luchtvaart, was de boodschap niettemin heel duidelijk.

U bent hier