h

'Kustpact' faalt tegen bouwdrift projectontwikkelaars en gemeenten

26 juni 2017

'Kustpact' faalt tegen bouwdrift projectontwikkelaars en gemeenten

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Het kan niemand ontgaan zijn. Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties organiseerden vorig jaar een grote publiekscampagne 'Bescherm de Kust'. De bedoeling van deze publiekscampagne was om de wildgroei van bouwinitiatieven aan de kust tegen te gaan. We tekenden petities, werden Baywatcher en deden als publiek alles om onze kust terug te veroveren op de projectontwikkelaars en de op geld beluste noodlijdende gemeenten. Er werd een Kustpact getekend, maar ondertussen gaan projectontwikkelaars gewoon door met het volbouwen van stranden en duinen.

Allereerst kwamen de natuurorganisaties, ditmaal onder leiding van Landschap Noord-Holland, met een eigen initiatief voor kustzonering. De kust wordt verdeeld, stellen zij. Er moeten stranden 'voor elk wat wils' komen. Zo willen de natuurorganisaties de – Noordhollandse – kust verdelen in zones voor evenementenstranden, bruisende stranden, familiestranden met jaarrondpaviljoens, familiestranden met zomerpaviljoens en ontspanningsstranden. Uiteraard zijn de evenementenstranden de stranden met de meest intensieve vorm van ontspanning (met festivals, jaarrondstrandpaviljoens en verblijf 's nachts op het strand). Alleen de 'ontspanningsstranden' blijven rustig en leeg.

De evenementenstranden en de jaarrondpaviljoens stuiten veel kustdorpsbewoners tegen de borst. De bewoners van Zandvoort en Petten meldden zich al bij de statencommissie Ruimte. Terecht geven zij aan voor evenementenstranden en jaarrondpaviljoens niets te voelen. Hier is sprake van grote ontsiering van het strand en gebroken nachten vanwege het vele lawaai dat de toeristen en recreanten veroorzaken. Ook de strandhuisjes,waar dan ook, kunnen niet op steun rekenen. Immers, het strand moet er zijn voor iedereen en niet alleen als winstmachine voor de diverse grote vakantieprojectontwikkelaars. Met het voorstel voor strandzonering hebben de natuurorganisaties in de eigen voet geschoten. Eerst de mensen mobiliseren om de wildgroei van bouwinitiatieven aan de kust tegen te gaan en dan vervolgens de bouwinitiatieven ondersteunen (bijvoorbeeld in Petten en Zandvoort). Het Zijper Landschap (Petten) zegt zelfs dat het strand van Petten wordt opgeofferd voor het leeg blijven van  het strand in Callantsoog.

'Bescherm de Kust' kwam véél te laat op bij de natuurorganisaties. De natuurorganisaties wilden de Nederlandse inwoners mobiliseren en slaagden daarin, maar voor de inwoners is dat op een grote teleurstelling uitgelopen. De vele inwoners, die Baywatchers werden, zijn eigenlijk genept. Het Kustpact, een gevolg van 'Bescherm de Kust', kwam daardoor ook véél te laat. Want de kustgemeenten hadden al plannen die inmiddels definitief waren geworden, vóór de totstandkoming van het Kustpact. Er zijn een paar Noordhollandse kustgemeenten die veel plannen op de plank hebben liggen waar Provinciale Staten en natuurlijk de Noord-Hollanders alleen met veel kunst en vliegwerk vanaf kunnen (of niet). De gemeente Schagen spant de kroon. Schagen is buitengewoon actief geweest met plannen voor het volbouwen van stranden, duinen en binnenduinrand. Hoe roepen we Schagen een halt toe? Het Zijper Landschap heeft misschien een mogelijkheid gevonden. Met het PAS (Programma Aanpak Stikstof) in de hand gaat HZL de bouwplannen te lijf. Want meer toeristen aan de kust betekent ook meer stikstof in de lucht. Die stikstof daalt dan weer neer op waardevol Natura 2000-duingebied. En dat kan het einde betekenen voor bijzondere planten.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Anna de Groot, statenlid voor de SP in Noord-Holland,  werkt zich gedreven een slag in de rondte. Zij vindt dat de kust niet bebouwd moet worden, want de kust is van ons allemaal. Ze is bezig de krachten van alle strandhuisjesweigeraars te bundelen en het probleem van het volbouwen van de kust krachtig te lijf te gaan. Het lukt om krachten te bundelen, maar of het ook lukt om de plannen van gemeenten als Schagen te stoppen? Anna de Groot en de SP-statenfractie in Noord-Holland gáán ervoor. 

Op de agenda van de statencommissie Ruimte  van 19 juni werd door de PvdA- fractie een lijst geagendeerd met alle kustbouwplannen die waarschijnlijk niet meer teruggedraaid kunnen worden. Maar de PvdA vertoonde geen enkele blijk van medeleven met de gedupeerde inwoners. Eigenlijk wilde de PvdA de bespreking van het onderwerp alleen maar uitstellen, dat bleek uit de motivatie van hun agenderingsverzoek. Waarvoor? Geen idee!

De bezwaren van de insprekende inwoners van Zandvoort werden ondersteund door de SP, GroenLinks, de PvdD, de OPNH en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en PvdA hielden zich doof. 

Ook landelijk zet de SP zich in tegen het dreigend falen van het Kustpact. De medewerker van kamerlid Sandra Beckerman is druk bezig alle gegevens te verzamelen van statenfracties in Zeeland, Zuid- Holland en Noord-Holland. Op een gunstig tijdstip zal Sandra Beckerman dan in debat gaan en het falen van het Kustpact aantonen. En natuurlijk voorstellen gaan doen die de kust wél beschermen.

U bent hier