h

Hoe de bus geruisloos Muiden verliet

13 juni 2017

Hoe de bus geruisloos Muiden verliet

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Oktober vorig jaar vroeg gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) aan provinciale staten een bijdrage van 1,5 miljoen voor een busbaan en een nieuw busstation bij Muiden. Bij de kredietaanvraag zat een onduidelijke tekening. Daarop was helemaal geen nieuw busstation te zien. SP-statenlid Marnix Bruggeman vroeg bij de commissiebehandeling om uitleg – maar kreeg die niet. Inmiddels is het project klaar. Het nieuwe busstation bleek ineens meer dan een kilometer verder van de bebouwde kom te liggen dan het oude. Echt gezellig is het er trouwens ook niet.

Het oude busstation lag aan de zuidkant van Muiden, pal tegen de bebouwde kom aan. Daar stopten rechtstreekse snelbussen naar Amsterdam Amstel, Amsterdam Bijlmer, Almere en het Gooi, met hoge frequenties. Bij de brug over De Vecht wipten de bussen even snel van de A1 voor een korte stop. Enkele jaren geleden begon Rijkswaterstaat met verbreding van de A1 bij Muiden. Daarbij werd de Vechtbrug bij Muiden vervangen door een aquaduct. Dat hierdoor de afslag naar het oude busstation niet meer mogelijk was, had bijna niemand in de gaten. Op de tekening voor provinciale staten was dit ook niet ingetekend.

Foto: Provincie Noord-Holland / Bijlage bij statenvoordracht 2016-121

De enige tekening die de statenleden kregen bij het plan voor de busbaan: de oranje streep. Het nieuwe busstation ligt nu aan het rechter einde van de oranje streep, maar is daar niet aangegeven.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Pas na de geruisloze verdwijning van het oude busstation kwamen er veel protesten los van Muidenaren. Statenlid Jeff Leever van de Ouderenpartij stelde zeer kritische vragen. De looproute naar het nieuwe busstation is niet alleen meer dan een kilometer langer, maar is ook onaangenaam en 's avonds sociaal onveilig. Volgens gedeputeerde staten is er echter niets verslechterd. Verder zeiden gedeputeerde staten in antwoord op de vragen dat Muiden nog steeds een lokaal buslijntje heeft (lijn 110). De Muidenaren moeten die lijn maar gebruiken en dan overstappen op het nieuwe busstation. Lijn 110 rijdt maar één keer per uur met enkele extra ritten in de spits, en gaat verder alleen naar Weesp en Naarden.

Overigens kostte het project busbaan en busstation totaal 7,7 miljoen. De provincie betaalde daarvan 1,5 miljoen; Rijkswaterstaat nog eens 6,2 miljoen. Het nieuwe busstation alleen kostte 3 miljoen.

Achteraf dus goed dat de SP als enige partij in oktober tegen het plan heeft gestemd, omdat de gedeputeerde toen niet duidelijk kon maken wat daarvan de voordelen én vooral de nadelen waren.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Het oude busstation is nu alleen nog een parkeerterrein met één voordeel: voor de automobilisten lekker dicht bij Muiden.

U bent hier