h

Afspraken met Heijmans moeten openbaar

22 april 2017

Afspraken met Heijmans moeten openbaar

De provincie Noord-Holland en bouwbedrijf Heijmans hebben, ter afronding van hun ernstige geschil over de werkzaamheden en (vooral) de kosten van de nieuwe N23, een nieuwe overeenkomst gesloten. Daarmee komt officieel een einde aan de stillegging van het werk aan de nieuwe weg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen.

Foto: Wim Hoogervorst / Wim Hoogervorst

Acht weken geleden verraste gedeputeerde Elisabeth Post vriend en vijand met de mededeling dat zij met Heijmans een compromis had gesloten over het conflict. Heijmans legde in oktober 2016 het werk stil, omdat de provincie volgens de aannemer onvoldoende informatie had gegeven over de bodemgesteldheid in het gebied.

Dat leverde grote problemen op, want er dreigde door de slappe bodem een enorme vertraging, maar ook een flinke kostenstijging. Het conflict werd voorgelegd aan een arbitragecommissie.

Het compromis is nu uitgewerkt in een nieuw contract. SP-Statenlid Wim Hoogervorst: "Veel gegevens in de nieuwe overeenkomst zijn overigens geheim verklaard. Bedragen en termijnen mogen voorlopig niet in de openbaarheid. De SP-fractie gaat GS hierover bevragen, want wat ons betreft is openheid van groot belang."

Ook is er veel onzekerheid over aanpassingen op en wijzigingen in de oorspronkelijke plannen. De SP vraagt zich af in hoeverre deze aanpassingen meer overlast gaan opleveren voor de omgeving, maar ook of andere uitvoering van deelprojecten wel past in de wens van gemeenten in het plangebied.

"Er is voor ons, in het belang van burgers en ondernemers in het gebied, alle reden om de ontwikkelingen ook ter plekke te blijven volgen", aldus Hoogervorst. "Dat zullen we dan ook doen, niet alleen in de overlegmomenten in Haarlem, maar zeker ook in het plangebied."

U bent hier