h

Zinloze afslag A9 Heiloo gaat 40 miljoen kosten

13 maart 2017

Zinloze afslag A9 Heiloo gaat 40 miljoen kosten

Plek waar de afslag zou moeten komen
Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Gedeputeerde Post (VVD) heeft toegegeven dat de afslag A9 Heiloo drie miljoen duurder wordt. Ze deed dit in de statenvergadering afgelopen maandag in antwoord op mondelinge vragen van SP-statenlid Wim Hoogervorst. Voor de afslag is nog geen schep zand verzet. Voor de SP mag dit zo blijven.

De kostenstijging kwam naar buiten doordat wethouder Dellemijn (Heiloo 2000) de gemeenteraad van Heiloo daarover in een informeel overleg had ingelicht. Provinciale staten waren tot maandag niet op de hoogte gesteld. Gedeputeerde Post liet in haar beantwoording van de vragen van Hoogervorst doorschemeren dat Dellemijn beter zijn mond had kunnen houden: "Waarom de wethouder deze informatie heeft verstrekt weet ik niet. Ik had het plezierig gevonden als er eerst overleg was geweest." Wim Hoogervorst stelde in een interruptie vast: "Maar ik begrijp dat u nu ook provinciale staten gaat informeren."

Oorspronkelijk zou de afslag 33 miljoen moeten kosten. Daarvan betaalt de provincie 12 miljoen. De gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar moeten 8, 3 en 10 miljoen meebetalen. De provincie bijdrage van 12 miljoen is nadrukkelijk genoemd als "maximale investering". Maar ook de drie gemeenten voelen er weinig voor extra geld te gaan bijleggen. In de statenvergadering van afgelopen maandag wilde Hoogervorst van gedeputeerde Post de toezegging dat de provinciale bijdrage niet omhoog gaat. Post vond dit "een ingewikkelde vraag". Zij erkende dat er "expliciet" sprake is van een maximale provinciale bijdrage van 12 miljoen: "Maar ik ben wel bereid te zoeken naar oplossingen. Daarvoor moet ik dan bij provinciale staten terugkomen, want u komt het budgetrecht toe."

Eerder waren al nieuwe kostenposten gemeld voor een fietsverbinding (1,2 miljoen) en de reconstructie van de Kanaalweg (2,8 miljoen). Daarmee kwam het budget al op 37 miljoen. Met de nieuw gemelde tegenvaller van drie miljoen zou het project dus 40 miljoen gaan kosten.

Nu de afslag A9 Heiloo nog weer duurder wordt, is er voor de SP des te meer reden het plan af te blazen. Het plan voor de afslag is al 50 jaar oud, maar werd nooit eerder uitgevoerd -zonder dat dit tot verkeersproblemen leidde. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA hebben inmiddels de mond vol over duurzaamheid, en zouden daarom ook een punt moeten zetten achter het verder dicht-asfalteren van de provincie.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

De afslag A9 zou het bedrijventerrein Boekelermeer en de nieuw te bouwen woonwijken Zandzoom en Zuiderloo moeten ontsluiten. Het bedrijventerrein staat grotendeels leeg en de woningbouw komt er voorlopig niet.

U bent hier