h

Nog meer fileleed door steeds meer asfalt

5 december 2016

Nog meer fileleed door steeds meer asfalt

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland

Half november bleek dat het aantal files in Nederland, en dan vooral in de Randstad, het afgelopen jaar flink is toegenomen. Ook de gemiddelde lengte van files is groter geworden. De oorzaak van de enorme groei van het autoverkeer wordt gezocht in de positieve economische ontwikkelingen in ons land. Daardoor zouden er meer mensen op weg moeten naar hun werk en daarbij steeds meer kiezen voor de auto.

Natuurlijk roept rechts Nederland in een reflexbeweging om nog meer asfalt. Dat is wat men de afgelopen tientallen jaren namelijk ook heeft gedaan. Wij als SP zien in de berichten over steeds meer files, en steeds meer autoverkeer,  een extra reden om nu eens een stap terug te maken. Het wordt hoog tijd om eens te kijken hoe we de bereikbaarheid in onze provincie op een andere manier kunnen verbeteren. En echt: daar zijn meer mogelijkheden voor dan alleen maar het aanleggen van nog meer wegen.

SP-statenlid Wim Hoogervorst heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de alarmerende berichten over het steeds verder verstopt raken van ons wegennet. Hij wil graag van de gedeputeerde weten of ook zij een duidelijk verband ziet tussen het aanleggen van steeds meer asfalt en het toenemen van het autoverkeer. Ook vraagt hij om eens te onderzoeken welke redenen mensen hebben om steeds meer in de auto te stappen. Waarom pakt men niet het OV? “Overal in de provincie worden langzaam maar zeker OV-voorzieningen opgeheven, en het wordt hoog tijd dat men hier in Haarlem eens inziet welke schade dat heeft voor onze maatschappij”, aldus Hoogervorst.

“In onze strijd voor beter openbaar vervoer, ook in de landelijke gebieden, kan dit een goed moment zijn om de publieke opinie te keren. Niet nog eens een extra rijstrook aanleggen, niet weer een verbindingsweg of een nieuwe afslag. Op die manier werkt de provincie mee aan het ontstaan van meer en meer files.”

Zelfs verkeersdeskundigen zien, volgens berichten in landelijke media, weinig heil meer in het nog verder vergroten van het arsenaal aan asfalt. “Steeds meer mensen, zeker buiten de grote steden, moeten vaak noodgedwongen de auto pakken op weg naar werk of familie. Gewoon omdat de bus nog maar ééns per twee uur gaat, of omdat de treinen in de spits overvol zitten …. of er is helemaal geen gelegenheid meer om met bus of trein te gaan.”

Het zou goed zijn om de antwoorden die de gedeputeerde straks geeft op de vragen van Hoogervorst te gaan betrekken in een nieuwe, brede discussie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze provincie. “En dan graag niet alleen over Amsterdam of Schiphol, maar ook over de vele kleine plaatsen in Noord-Holland die steeds verder geïsoleerd dreigen te raken.”

U bent hier