h

Kans dat overlast gevend ZAP verhuist stuk groter

16 december 2016

Kans dat overlast gevend ZAP verhuist stuk groter

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Gedeputeerde staten vinden nog steeds dat het bedrijfscomplex van de Coƶperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelers vereniging Royal ZAP uit het dorpje Van Ewijcksluis moet verdwijnen. Dit hebben zij vandaag laten weten in antwoorden op schriftelijke vragen van de statenfracties van SP, PvdA en Ouderenpartij. B&W van de gemeente Hollands Kroon staan op het punt een vergunning te verlenen voor uitbreiding van het overlast gevende bedrijf op de huidige plek. Het bedrijf staat op 12 meter afstand van woningen.

Aanstaande dinsdag willen de fracties van in elk geval LADA en GroenLinks nu in de gemeenteraad van Hollands Kroon een motie indienen om de vergunning voor de uitbreiding van ZAP op de huidige locatie uit te stellen. B&W van Hollands Kroon willen die vergunning nu verlenen, omdat volgens hen de kans op verplaatsing van het bedrijf naar buiten de bebouwde kom verkeken is. Zij wijten dit aan tegenwerking van de provincie. Maar gedeputeerde staten zeggen nu in de antwoorden op de schriftelijke vragen dat zij nog steeds van mening zijn dat een dergelijk bedrijf niet in een dorpskern thuishoort.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Eventueel zullen gedeputeerde staten daartegen zelfs in beroep gaan, als Hollands Kroon de vergunning voor uitbreiding toch verleent. Verder schrijven gedeputeerde staten in overleg te willen gaan met de gemeente en Royal ZAP "over de toekomst van een bedrijf op een andere locatie".

Daarmee kan een eind komen aan een patstelling die rondom ZAP leek te zijn ontstaan. De gemeente was aanvankelijk groot voorstander van verplaatsing. Dit standpunt veranderde toen de gemeente de indruk kreeg dat de provincie de verplaatsing tegenwerkte. Nu gedeputeerde staten een opening bieden, vergroot dit de kans dat er uiteindelijk toch een oplossing komt, die Van Ewijcksluis van de hinder en overlast van ZAP afhelpt. SP-statenlid Marnix Bruggeman is dik tevreden met het antwoord van gedeputeerde staten: "Wij waren gealarmeerd door een bericht aan ons van mevrouw Romar van Stichting JAS. Zij heeft ons wakker geschud. Daarop hebben wij die vragen gesteld. Als we dat niet gedaan hadden, was de uitbreiding van ZAP op de bestaande plek misschien onvermijdelijk geworden."

U bent hier