h

Distriport: luisteren naar SP had 28 miljoen bespaard

27 december 2016

Distriport: luisteren naar SP had 28 miljoen bespaard

Op 21 december hebben gedeputeerde staten definitief besloten dat bedrijventerrein Distriport niet door gaat. De provincie wil nu af van de grond waarop het bedrijventerrein had moeten komen. In januari 2016 boekte de provincie al 12 miljoen af op de grondwaarde. Daar zou nu nog een extra verlies bij komen van 16 miljoen. De SP vond het bedrijventerrein van begin af aan onzinnig, omdat er geen behoefte aan was. Maar op kritische schriftelijke vragen van de SP-statenleden Dago Wellink en Fred Gersteling antwoordden gedeputeerde staten in 2007 nog vrolijk: "De exploitatie is sluitend en de risico's zijn nihil".

Officieel heet het nu dat gedeputeerde staten "het voornemen hebben Distriport geheel te benoemen als niet te ontwikkelen bedrijventerrein". Volgens het Noordhollands Dagblad van 22 december betekent dit voor de provincie een strop van 27,8 miljoen. Provinciale staten zijn nog niet ingelicht over de verdere plannen van gedeputeerde staten met Distriport.

Het plan voor aanleg van het bedrijventerrein bij Berkhout in de gemeente Koggenland dateert al uit het begin van de eeuw. Een meerderheid in provinciale staten ging er op 25 oktober 2004 mee akkoord. In datzelfde jaar kwamen omwonenden in verzet als 'Berkhout is boos!' De meest succesvolle 

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Bewoners van het dorp Berkhout hadden geen trek in een zinloos bedrijventerrein in hun achtertuin

actiegroep van Nederland en omstreken richtte zich aanvankelijk vooral tegen de blindelingse medewerking van de gemeente Koggenland aan het Distriportplan. Ook volgens 'Berkhout is Boos!' was het bedrijventerrein volstrekt onnodig en overbodig. In een rechtszaak van 'Berkhout is Boos!' tegen de gemeente in 2008 kreeg het comité van een ambtenaar nog te horen: "Jullie denken dat je Distriport tegen kan houden, vergeet het maar, het is een gelopen race".

Ondertussen in 2007 had gedeputeerde Ton Hooijmaijers een "side letter" getekend bij de overeenkomst met de projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman die voor de provincie het bedrijventerrein zouden gaan ontwikkelen. Hooijmaijers kreeg van hen een 'beloning' van € 59.500 voor het regelen van een fiscale truc waardoor zij minder belasting hoefden te betalen over de grondoverdracht. De veroordeling van Hooijmaijers tot 2,5 jaar celstraf voor corruptie eind 2013 was onder meer hierop gebaseerd. Het was 'Berkhout is Boos!' die het bestaan van de side letter min of meer bij toeval had ontdekt.

De belastingtruc zeurt ondertussen nog steeds door. Onderdeel van de truc was dat de provincie de grond tijdelijk zou kopen van de projectontwikkelaars, die de grond dan later weer zouden terugkopen van de provincie. Maar toen het zover was, weigerden zij dit.

Door de jaren heen heeft de SP-statenfractie aan de lopende band kritische vragen aan gedeputeerde staten gesteld. De eerste SP-vragen dateren al meteen uit 2007. SP-statenleden Dago Wellink en Fred Gersteling wezen toen al op berekeningen waarin stond dat "een bedrijventerrein van netto 70 ha is niet meer haalbaar" is. In 2014 vroegen Marnix Bruggeman en Dago Wellink nog maar eens wanneer gedeputeerde staten nu eindelijk gingen toegeven dat Distriport een miskleun was. Maar gedeputeerde staten antwoordden ook toen nog: "Wij weten niet wat momenteel de marktvraag is met betrekking tot de specifieke doelgroep (distributie, transport, logistiek) voor Distriport."

In het artikel van Martin Menger in het Noordhollands Dagblad van 22 december zegt gedeputeerde Jaap Bond van economische zaken nu: "We moeten gewoon ons verlies pakken”, en: "Ik weet wel dat er partijen zijn die altijd tegen dit plan zijn geweest. Maar vergeet niet dat de wereld er in 2005 heel anders uit zag dan nu."

U bent hier