h

'Burgerparticipatie' Uithoornlijn gemiste kans

14 december 2016

'Burgerparticipatie' Uithoornlijn gemiste kans

Bewonersgroepen hebben geen serieuze kans gehad hun alternatieven voor de Uithoornlijn in te brengen. Dit stelde SP-statenlid Marnix Bruggeman bij de behandeling van het voorstel voor het doortrekken van de sneltram van Amstelveen naar Uithoorn. Het project kost 60 miljoen, waarvan de provincie 2 miljoen meebetaalt. Bestaande rechtstreekse busverbindingen vanuit Wilnis, Mijdrecht en Uithoorn met het centrum van Amsterdam zullen grotendeels verdwijnen. In Uithoorn komt de tram op de bestaande busbaan.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Buschauffeur Aland van Valkenburg en Jan Bruning hadden verschillende varianten uitgewerkt voor de Uithoornlijn. In hun plannen hoeft er minder overgestapt te worden dan straks met de Uithoornlijn, die niet verder meer zal rijden dan station Amsterdam Zuid. Reizigers tussen Wilnis en bijvoorbeeld het Leidseplein zullen met de Uithoornlijn twee keer moeten gaan overstappen. Die reis duurt nu vanaf Mijdrecht Dukaton met de rechtstreekse bus 48 minuten, en na aanleg van de Uithoornlijn 59 minuten.

De SP is op zich groot voorstander van investeringen in het openbaar vervoer in de regio, door middel van

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Tot 1950 kon je nog met de trein van Uithoorn naar Amsterdam, en tot 1972 reden er nog goederentreinen. In 1986 werd de lijn opgebroken. De tram naar Uithoorn zal voor een deel weer gebruik maken van dit tracé.

nieuwe railverbindingen. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Dat idee steunen wij. Maar dan moet er bij de uitvoering heel erg goed op worden gelet dat het een échte verbetering oplevert, die mensen uit de auto trekt. Je kunt het nooit iedereen helemaal naar de zin maken. Maar dit plan had volgens de bewonersgroepen beter gekund."

De verlenging van de Amstelveenlijn naar Uithoorn is een gezamenlijk project van diverse overheden, waarvan in dit geval de Stadsregio Amsterdam de belangrijkste is. De SP in provinciale staten vroeg daarom in een motie dat de Stadsregio alsnog om tafel gaat met de Uithoornse bewonersgroepen om samen uit te puzzelen hoe het plan beter kan. Een meerderheid van provinciale staten wilde daar niet aan. Mirella Visser, een inwoonster van Uithoorn die ook alternatieven uitdacht, sprak na het besluit van provinciale staten nog in bij de regioraad, het bestuur van de Stadsregio: "Geen enkele vraag werd gesteld. Het leek een ‘verplicht nummer’. De behandeling van het punt aan het eind van de avond heb ik niet afgewacht want het was wel duidelijk. De regioraad is geen plaats waar debat plaatsvindt; het is een statische, bureaucratische aangelegenheid. Dit heeft weinig te maken met een levende democratie, waar burgers zich in herkennen!"

U bent hier