h

Waarom geen verplaatsing pootaardappelaar ZAP?

2 november 2016

Waarom geen verplaatsing pootaardappelaar ZAP?

Tot twee maal toe had de provincie beloofd te helpen bij de verplaatsing van het bedrijfscomplex van de Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelersvereniging Royal ZAP uit het dorpje Van Ewijcksluis. Nu wil het bedrijf uitbreiden op de huidige locatie. SP-statenlid Marnix Bruggeman heeft samen met PvdA en Ouderenpartij Noord-Holland aan gedeputeerde staten gevraagd waarom zij hun belofte niet nakomen.

In Van Ewijcksluis – halverwege Den Helder en Den Oever - zorgt ZAP al jaren voor geluid-, stof- en verkeersoverlast. Over verplaatsing van ZAP zijn in 2009 en 2011 schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten gesteld door de toenmalige SP-statenleden Richard de Graaf en Fred Gersteling. In beide gevallen beloofde de provincie toen er op toe te zien dat geen vergunningen zouden worden verleend voor uitbreiding van ZAP op de huidige locatie aan de Binnenhaven in Van Ewijcksluis. De provincie zei dat verplaatsing van het bedrijf de voorkeur had. Maar omwonenden kwamen er onlangs achter dat ZAP een milieumelding heeft gedaan voor uitbreiding met twee grote loodsen aan de Binnenhaven. Vervolgens bleek dat daarvoor ook een bouwvergunning in behandeling is. SP, ONH en PvdA willen nu van gedeputeerde staten weten of zij vinden dat verplaatsing van het bedrijf van de baan is.

Royal ZAP is vermoedelijk niets te verwijten. Het bedrijf had aan de Kerkweg in Anna Paulowna al grond gekocht waarheen het bedrijf zou kunnen verhuizen. SP, ONH en PvdA willen van gedeputeerde staten weten of de provincie verhuizing naar de Kerkweg heeft tegengewerkt. Ook willen zij weten welke stappen gedeputeerde staten nu gaan zetten om alsnog hun belofte na te komen dat ZAP in Van Ewijcksluis niet mag uitbreiden en wordt verplaatst naar elders.

Foto: openstreetmap.org / openstreetmap.org

U bent hier