h

Kustpact mosterd na de maaltijd

15 november 2016

Kustpact mosterd na de maaltijd

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, milieuorganisaties en organisaties van horecabedrijven zijn bezig afspraken te maken over het afremmen van nieuwe bebouwing aan de kust. Maar dit duurt nog een tijd. De SP diende daarom samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren, CU-SGP en 50PLUS een motie in om alle bouwplannen voor de Noordhollandse kust voorlopig te bevriezen. D66, PvdA, VVD, CDA en PVV stemden tegen de motie. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Dikke kans dus dat als het Kustpact uiteindelijk is getekend

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
en in regels omgezet, er ondertussen allerlei bouwplannen doorheen geglipt zijn."

Bij het tekenen van het Kustpact liggen niet alleen de toerisme-ondernemers nog dwars, maar ook verschillende gemeenten. Als het Kustpact ooit getekend wordt, moeten de afspraken nog worden vertaald in nieuwe bestemmingsplannen en provinciale regels. Ook dat kost tijd. Voor bouwplannen die volgens de huidige bestemmingsplannen nog zijn toegestaan, móeten gemeenten vergunningen afgeven. Sommige gemeenten zullen bovendien geen haast maken strengere regels in bestemmingsplannen te zetten.

Uit een overzicht van Natuurmonumenten afgelopen zomer bleek dat er nog verschillende bouwplannen in de pijplijn zitten. Bovendien kunnen vastgoedinvesteerders snel nog andere plannen indienen, voordat het Kustpact er is. Met een zogenaamd provinciaal voorbereidingsbesluit kunnen zulke plannen voorlopig tegengehouden worden, zoals de motie voorstelde. Maar PvdA en D66 wilden dit niet omdat zij bang zijn dat ook "goede" plannen daarvan de dupe worden. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Terwijl iedereen toch weet dat je voor goede plannen de bevriezing ongedaan kunt maken."

Volgens D66-gedeputeerde Joke Geldhof heeft de provincie zelf bovendien de regels voor de kust al lang op orde. Maar gemeenten die het Kustpact eigenlijk niet zien zitten hebben nog maximaal tien jaar de tijd voordat ze hun bestemmingsplannen overeenstemming moeten brengen met het Kustpact. De motie vroeg daarom deze termijn terug te brengen naar één jaar. Bruggeman: "In combinatie betekent dit nu even pas op de plaats, en ondertussen verplicht snel de bindende regels in bestemmingsplannen aanscherpen. Er zijn al genoeg projecten doorheen geslipt, zoals het villapark

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Callassande en het plan Boskerpark met 350 bungalows, allebei in Grote Keeten in de gemeente Schagen. Ook zijn er op de stranden complete muren van recreatiewoningen verschenen. Dikke kans dat als het Kustpact uiteindelijk is getekend en in regels omgezet, er nog veel meer doorheen geglipt blijkt te zijn. D66 en PvdA zullen dan krokodillentranen plengen. Maar die huilbuien hadden ze kunnen voorkomen, wanneer ze nu voor onze motie hadden gestemd."

U bent hier