h

Te rooskleurige cijfers Texelhopper slecht voor vertrouwen

17 oktober 2016

Te rooskleurige cijfers Texelhopper slecht voor vertrouwen

De provincie Noord-Holland wil niet vertellen hoeveel subsidie er wordt toegelegd op elk ritje van een passagier met de Texelhopper belbus. Dit blijkt uit antwoorden van gedeputeerde staten van 11 oktober op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. Hij rekende zelf uit dat de provincie op elke passagiersrit 8 euro toelegt. Eerlijke cijfers over belbussystemen zijn voor de SP belangrijk. Belbussen zijn voor de passagier immers lastig in gebruik, maar worden door de provincie – ten onrechte - voorgesteld als kostenefficiënt en innovatief.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Hoeveel subsidie de belbus op Texel per passagier kost is simpel uit te rekenen. Volgens de provincie zijn er de komende anderhalf jaar minimaal 150.000 belbuspassagiers. De provincie legt daarvoor 1,2 miljoen subsidie op tafel. Dat komt dus neer op € 8 subsidie per passagiersritje. In antwoorden op schriftelijke vragen van Bruggeman zeggen gedeputeerde staten dat zijn rekensom op zichzelf klopt. Maar toch mag hij het van gedeputeerde staten niet zo zien.

Op Texel rijdt namelijk ook nog een gewone busdienst, lijn 28. Daarmee zullen in dezelfde periode naar schatting 370.000 passagiers reizen. De provincie betaalt voor lijn 28 € 640.000 subsidie, wat neer komt op ruim € 1,70 per ritje. Elke passagiersrit met de belbus kost de belastingbetaler dus bijna vijf keer zoveel subsidie (€ 8) als een rit met de gewone buslijn 28 (€ 1,70).

Gedeputeerde staten blijven ook in antwoord op herhaalde vragen van Bruggeman volhouden dat alleen gekeken mag worden naar het gemiddelde voor de belbus en lijn 28 sámen. In zo'n berekening is de gemiddelde subsidie dan uiteraard veel lager. Bruggeman: "Zo draai je de mensen natuurlijk een rad voor ogen. De provincie en de gemeente wilden zo nodig een proef met een belbus. Om te weten hoe dat gaat, moet je kijken naar de kosten en de subsidie alleen voor die belbus. En dan moet je de cijfers juist niet opleuken door het gemiddelde te nemen van de belbus en lijn 28 die het financieel veel en veel beter doet. Dat geeft een verkeerd beeld en is gewoon misleiding. Mensen zijn toch al wantrouwend tegenover overheidspropaganda. Veel te rooskleurige cijfers over de belbus maken dat niet beter."

De provincie telt in de kosten van de belbus bovendien niet mee de investeringen die zijn gedaan voor de inrichting van de telefooncentrale, start-up management, ICT, reclame en haltepalen. Wanneer deze kosten wél zouden worden meegeteld is de subsidie per belbuspassagier nog veel hoger dan 8 euro.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Nadeel van de belbus is dat je voor elke rit minimaal een uur van tevoren moet opbellen.

U bent hier