h

HIRB: wat heeft die 30 miljoen opgeleverd?

18 oktober 2016

HIRB: wat heeft die 30 miljoen opgeleverd?

In de afgelopen zeven jaar heeft de provincie Noord-Holland 30 miljoen subsidie verleend voor het opknappen van bedrijventerreinen. Bedoeling van de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) was door het opknappen van bestaande terreinen de aanleg van nieuwe overbodig maken.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
SP-statenlid Marnix Bruggeman en statenlid Olga de Meij van 50PLUS trokken de provincie in om te kijken wat daarvan terecht is gekomen. Op veel bedrijventerreinen is nog steeds veel leegstand. Provinciaal subsidiegeld werd gebruikt voor de aanleg van narcissenperkjes, rotondes, riolering en zonnepanelen.

De provincie kan niet vertellen hoeveel nieuw industrieterrein dankzij de 30 miljoen subsidie niet aangelegd hoefde worden. Bruggeman en De Meij bezochten daarom zelf zeven gesubsidieerde bedrijventerreinen. Het is vrij uitzonderlijk dat statenleden zelf gaan kijken wat er in de praktijk terecht is gekomen van alle geldsmijterij vanuit het Haarlemse provinciehuis. Het resultaat van hun uitstapjes hebben zij beschreven in een discussienota 'De bedoeling van de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen HIRB'. Deze discussienota is aan alle leden van provinciale staten ter bespreking toegestuurd. De Meij en Bruggeman: "Soms gaan maatregelen en regelingen een eigen leven leiden. Niemand stelt zich meer de vraag of het beoogde doel nog wel precies zo bestaat of nog moet worden nagestreefd. Geld wordt dan min of meer op de automatische piloot uitgegeven. Of omdat er nog ergens 'een potje voor is'. Voor ons aanleiding om er zelf op uit te gaan. Tot onze controlerende taak behoort ook te kijken wat er met het belastinggeld van ons allemaal nu eigenlijk is gebeurd."

Tijdens hun bezoeken hoorden de beide statenleden dat de provincie niet "kwalitatief" controleert wat het resultaat van de subsidie is geweest: "Je hoefde alleen maar de bonnetjes op te sturen." Verder blijken projecten waarvoor subsidie is toegekend niet te zijn uitgevoerd. Op de gesubsidieerde bedrijventerreinen ontdekten De Meij en Bruggeman niet alleen nog steeds veel leegstand, maar ook allerlei bedrijven die daar helemaal niet thuis horen, zoals sportscholen,

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
partycentrums en kringloopwinkels. Verder zagen ze dat op een bedrijventerrein een ondernemer een fikse subsidie kreeg voor de aanleg van een overslagkade. Een andere ondernemer even verderop betaalde net zo'n kade uit eigen zak, omdat niemand hem ooit over de subsidieregeling had verteld. Ook is subsidie gebruikt voor de uitbreiding van bedrijventerreinen en zelfs projectontwikkeling van nieuwe locaties. Terwijl de bedoeling juist was bestaande terreinen meer gevuld te krijgen om nieuw ruimtebeslag tegen te gaan. Marnix Bruggeman: "Van de oorspronkelijke doelstelling lijkt weinig meer over. Dit geeft de provincie inmiddels ook toe. Er is weinig mis mee dat de provincie het midden- en kleinbedrijf financieel ondersteunt. Maar liever niet op een onlogische en ongerichte manier door bloemenperkjes aan te leggen of projectontwikkelaars te subsidiƫren."
Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

U bent hier