h

Is de nieuwe zeesluis een aanslag op het milieu?

30 augustus 2016

Is de nieuwe zeesluis een aanslag op het milieu?

Foto: anna de groot / anna de groot

Het opinie-artikel 'Nieuwe sluis niet milieuvriendelijk' in het Noordhollands Dagblad van eind vorige week ( zie links) bracht statenleden Wim Hoogervorst en Anna de Groot ertoe een groot aantal statenvragen te stellen. Volgens het artikel is de goedkope aanbesteding voor de bouw van de nieuwe zeesluis aan BAM/OpenIJ de oorzaak van een aantal milieuproblemen, zoals meer luchtvervuiling rond IJmuiden en verzilting van het achterland,  die zich nu mondjesmaat, maar in de nabije toekomst veelvuldig, aandienen.

In 2016 werd de aanbesteding voor de bouw van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden gewonnen door een consortium dat zich OpenIJ noemt. Het Rijk had maximaal 500 miljoen euro over voor de nieuwe zeesluis, het consortium beloofde de sluis te kunnen realiseren voor 350 miljoen euro. Een koopje! Wordt de kwaliteit van de nieuwe zeesluis dezelfde als de kwaliteit van andere zeesluizen van dezelfde grootte? Dat is nog maar de vraag.

Bij de nieuwe zeesluis is gekozen voor nivelleren van het water via gaten in de sluisdeur. Daardoor ontstaan veel langere schuttijden voor schepen. Bovendien moeten schepen die langer zijn dan 125 meter en breder dan 19 meter uitwijken. Deze maatregel is logistiek. Want de Middensluis kan veel grotere schepen aan, de Middensluis heeft een afmeting van 220 meter lang en 25 meter breed.

De langere schuttijd van de schepen heeft nadelige milieugevolgen. Veel schepen varen nog op goedkope stookolie, die sowieso al een aanslag op het milieu is. Bij de verbranding van stookolie komen grote hoeveelheden andere giftige stoffen vrij zoals fijnstof, zwavel- en stikstofdioxide. Als het schutten van deze schepen twee maal zo lang duurt als voorheen, komt de uitstoot op het land terecht. Niet goed voor de inwoners van IJmuiden, maar ook niet goed voor de natuurgebieden in de buurt van het Noordzeekanaal.

Het nivelleren van het water via gaten in de sluisdeur heeft ook nog een ander gevolg. Er zal meer verzilting optreden van het achterland van het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam. Lastig voor de drinkwatervoorziening, slecht voor de natuurgebieden en de boeren.

En natuurlijk zijn de langere wachttijden voor schepen ook een groot logistiek probleem.

Anna de Groot maakt zich zorgen over het milieu. Ze zegt: “Enerzijds zijn wij in de provincie Noord-Holland bezig een schoon milieu voor mens en dier te maken, anderzijds wordt een 'voordelige' nieuwe zeesluis aangelegd, die een groot deel van onze inspanningen weer teniet zal doen.” Wim Hoogervorst maakt zich ook zorgen om het risico dat met de aanbesteding aan OpenIJ is genomen: “Is de doorstroming van het scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal nu en in de toekomst nog wel voldoende? En is er door de 'goedkope' aanbesteding niet heel veel risico genomen om andere problemen te krijgen?”

De artikelen zijn hier te vinden:

http://www.ijmuidercourant.nl/regionaal/ijmond/article28430479.ece/Nieuwe-sluis-niet-milieuvriendelijk_?lref=SubList

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/ijmond/article28430203.ece/Schade-havenbedrijf-door-bescherming-natuur?lref=r_regionaal

U bent hier