h

Acute cardiologie moet in Den Helder blijven

15 augustus 2016

Acute cardiologie moet in Den Helder blijven

Foto: carlien boelhouwer / carlien boelhouwer

De SP wil dat de provincie zich mengt in de strijd rondom het verplaatsen van de Helderse acute cardiologie naar het ziekenhuis in Alkmaar waarmee het ziekenhuis in Den Helder is gefuseerd. SP-statenlid Carlien Boelhouwer:"Het is een plannetje van de directie van de gefuseerde ziekenhuizen. Van de top dus. Maar de werkvloer heeft er niet over mee kunnen spreken en de patiënten (en Helderse bevolking) al helemaal niet. Die zijn dus dan ook mordicus tegen. Terecht: regio Den Helder verdient een goede zorgverlening."

In juli werd door een aantal cardiologen naar buiten gebracht dat de directie van het ziekenhuis in de kop van Noord-Holland besloten had de afdeling acute hartzorg tegn de zin van de medici in naar Alkmaar te verplaatsen. Het bericht werd tegengesproken door de directie. Het zou alleen nog maar een door de directie genoemde optie zijn. Er zou nog helermaal geen beslissing gevallen zijn. Maar nu blijkt dat dat besluit toch wel degelijk toen al genomen is. Boelhouwer:"Over dit soort kwesties hoor je  van tevoren iedereen te polsen die daar bij betrokken is: het personeel, het gemeentebestuur, de bevolking. Dit besluit is hoog in de hiërarchie genomen, over de hoofden van chirurgen, verpleegkundigen, patiënten, bevolking en overheid heen. Dat kunnen we niet zomaar laten passeren: goede zorgverlening in regio Den Helder staat op het spel."

De SP Den Helder is een handtekeningenactie gestart voor het behoud van de acute cardiologie in Den Helder. Boelhouwer:Ïk was bij de aftrap afgelopen zaterdag in de Beatrixstraat. Het liep storm: in een uur tijd hadden we een kleine 200 handtekeningen opgehaald. De bevolking van Den Helder wil dit dus niet en de ziekenhuistop kan die wens niet zomaar naast zich neerleggen!'

De statenfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld.

U bent hier