h

Sluipverkeer zorgt voor onveilige situatie bij werkzaamheden Westfrisiaweg

12 januari 2016

Sluipverkeer zorgt voor onveilige situatie bij werkzaamheden Westfrisiaweg

De werkzaamheden aan de nieuwe N23, tussen Heerhugowaard en Enkhuizen, zorgen op verschillende plekken in de regio voor overlast op de omringende polderwegen. Steeds meer automobilisten proberen vertragingen te omzeilen door gebruik te maken van de smallere wegen in de omgeving. Dit zorgt ook voor gevaarlijke situaties.

Foto: noord-holland.nl / noord-holland.nl

Langs het nieuwe tracé wordt op verschillende plekken gewerkt aan nieuwe aansluitingen, kruisingen en rotondes. Dit zorgt, vooral in de spits, voor vertragingen op de toch al drukke weg. Een groeiend aantal automobilisten probeert deze drukte te vermijden door een smalle parallelweg te kiezen om het stuk tussen Enkhuizen en Hoorn af te leggen. Er wordt niet alleen vaak veel te hard gereden op deze wegen, maar omdat deze wegen ook worden gebruikt door fietsers - naar werk, school of huis – ontstaan levensgevaarlijke situaties. Deze wegen worden ook gebruikt door landbouwverkeer en ze doorkruisen op enkele plekken ook de bebouwde kom van dorpen. Op deze plekken geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.

SP-statenlid Wim Hoogervorst heeft over de ontstane situatie vragen gesteld aan gedeputeerde staten. Hij wil van de gedeputeerde weten hoe deze situatie kon ontstaan en wat GS gaat ondernemen om de gevaarlijke situatie te veranderen. Omdat de werkzaamheden aan de N23 binnenkort op nog meer plekken gaat plaatsvinden en bovendien nog verder geïntensiveerd gaat worden is er een reële kans dat het allemaal nog onoverzichtelijker en gevaarlijker gaat worden.

Hoewel de polderwegen geen provinciale wegen zijn vindt de SP dat de provincie, als opdrachtgever voor de aanleg van de Westfrisiaweg, een verantwoordelijkheid heeft om de verkeerssituatie ook tijdens het werk te blijven volgen en beschermen.

Mocht u iets kwijt willen over de situatie die is ontstaan door de aanleg van de N23, dan kunt u dit altijd melden via de mail. Dat kan via hoogervorstw@noord-holland.nl .

Bijlage: 

U bent hier