h

Hooijmaijers-project Distriport voor 12 miljoen afgeboekt

29 januari 2016

Hooijmaijers-project Distriport voor 12 miljoen afgeboekt

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De accountant van de provincie heeft geadviseerd 12,2 miljoen af te boeken op de waarde van de provinciale grond voor het bedrijventerrein Distriport. Op dit terrein bij Hoorn heeft zich nog nooit een bedrijf gevestigd. Voor SP-statenlid Marnix Bruggeman bezegelt deze afboeking het einde van de plannen voor Distriport: "Wij hebben altijd gezegd dat Distriport er niet moest komen. Er zijn al te veel bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord." Bruggeman heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten. Distriport was één van de fata morgana's van de voor corruptie veroordeelde ex-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers.

Maar ook vormde Distriport het begin van de ondergang van Hooijmaijers, nadat de Actiegroep Berkhout is Boos! een 'side-letter' bij een contract over Distriport boven water had gehaald. Daardoor werd geregeld dat Hooijmaijers kon meedelen in de winst van de projectontwikkelaars. Ook kwam door de bemoeienissen van Hooijmaijers de grond in handen van de provincie. Dit was een belastingtruc, waardoor btw omzeild kon worden. Nadat de provincie de grond "fiscaal bouwrijp" gemaakt zou hebben, zouden de projectontwikkelaars de grond weer terugkopen. Maar dit deden ze niet, omdat ze vermoedelijk ook al doorhadden dat het met het bedrijventerrein nooit meer wat zou worden. De grond staat nu nog steeds met een waarde van 26 miljoen in de boeken van de provincie. Nu duidelijk is dat het bedrijventerrein er niet komt, is de werkelijke waarde veel lager.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Huizen in Berkhout waarvan de bewoners het bedrijventerrein in hun achtertuin zouden krijgen

Grondbezit van provincies en gemeenten moet volgens de regels op een reële waarde in de balans staan. Vooral gemeenten hebben in de afgelopen jaren flink moeten afwaarderen op grond die zij ooit hadden gekocht voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen waarvan inmiddels duidelijk is dat die er nooit meer gaan komen. Dan is die grond voor dat doel ook waardeloos; je kunt er alleen bieten op telen of koeien op laten grazen. Dat nu de grond voor Distriport moet worden afgewaardeerd bevestigt dat het nooit meer wat wordt met het bedrijventerrein. SP-statenlid Bruggeman: "Wanneer grond wordt afgewaardeerd moet een provincie of gemeente soms bezuinigen op voorzieningen voor de mensen, om de boekhouding weer rond te krijgen. Als dat hier ook gaat gebeuren dankzij de betrokkenheid van Hooijmaijers, dan zijn voor ons de rapen natuurlijk gaar."

Bruggeman stelde ook in februari 2014 kritische vragen over de toekomst van Distriport. Gedeputeerde staten antwoordden toen dat zij bezig waren met onderzoeken, die inzicht moesten opleveren over nut en noodzaak van Distriport. De kans dat Distriport er ooit nog ging komen was toen echter al minimaal. In juli 2014 kreeg de provincie het advies te stoppen met de plannen voor Distriport. Een drietal adviesbureaus schreef toen in een behoeftenraming over bedrijventerreinen in West-Friesland: "Geadviseerd wordt om Distriport niet te ontwikkelen vanwege het ontbreken van substantieel marktpotentieel." In antwoord op zijn vragen uit 2014 antwoordden gedeputeerde staten dat ze snel zouden laten weten hoe het verder moest met Distriport. Tot op heden hebben ze dat echter niet gedaan.

Bruggeman wil nu van gedeputeerde staten weten waarom zij niet al veel eerder een punt hebben gezet achter Distriport, en wanneer ze dit nu zo snel mogelijk wel gaan doen.

U bent hier