h

Er komt nog meer asfalt in Noord-Holland

16 december 2015

Er komt nog meer asfalt in Noord-Holland

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Met de stem van de SP tegen hebben provinciale staten maandag besloten tot aanleg van een afslag van rijksweg A9 bij Heiloo. De afslag kost minimaal 36,5 miljoen waarvan 12 miljoen voor rekening komt van de provincie. De gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo moeten de rest betalen. De afslag gaat ten koste van natuur en fietspaden, en laat het autoverkeer in de provincie verder groeien. Fractievoorzitter Remine Alberts deed in het statendebat een dringend beroep op andere partijen daarom tegen de overbodige afslag te stemmen. Maar desondanks stemden zelfs ook PvdA en D66 wederom vóór meer asfalt.

Remine Alberts begon haar betoog met een verwijzing naar de klimaatconferentie in Parijs. Daar viel een historisch besluit: alle landen van de wereld gaan werken aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. "Ik doe een beroep op die coalitiepartijen in de staten die zich inzetten voor het milieu en het klimaat. Door vóór dit plan voor aanleg van de afslag te stemmen schaart u zich achter de asfalt-lobby. In plaats daarvan zou u uw pleidooien voor energiebesparing en natuurbehoud niet tot loze verkiezingsretoriek moeten laten verworden. Nogmaals, waar zijn PvdA en D66 met hun mooie woorden over aanpak van de CO2 uitstoot?"

Volgens Alberts is de afslag ook overbodig. De afslag werd ooit bedacht als onderdeel van een ambitieus project "Wonen in 't Groen" uit 2005. Alberts: "Ondertussen is er veel veranderd. Wonen in 't Groen werd geschrapt als overloopgebied. Wat overbleef werd flink naar beneden bijgesteld. En als je eerlijk bent blijken ook de nu nog geplande nieuwbouw-woningen en bedrijven luchtkastelen."

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Tot woede van VVD-gedeputeerde Elisabeth Post bracht Remine Alberts ook nog even fijntjes in herinnering dat de afslag A9 Heiloo destijds bedacht was door een stuurgroep onder leiding van de inmiddels voor fraude en corruptie veroordeelde ex-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Eerder had Post beweerd dat er geen sprake was van betrokkenheid van Hooijmaijers bij verkeersplannen. Maar in het debat kon Alberts er op wijzen dat zijn stuurgroep toch echt de naam droeg "Stuurgroep Wonen in 't Groen / aansluiting A9."

De drie meebetalende gemeente moeten ondertussen fiks bezuinigen op zorg en welzijn.

U bent hier