h

Geef leegstaande provinciale kantoorpanden woonfunctie

1 september 2015

Geef leegstaande provinciale kantoorpanden woonfunctie

De SP vindt dat de provincie haar overtollig geworden en dus leegstaande kantoren een woonbestemmming moet geven. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Op dit moment biedt  de provincie 3 riante kantoorvilla's te koop aan als kantoren. Een onverstandig besluit omdat er al meer dan genoeg leegstaande kantoren zijn. De provincie kan de villa's dus beter aan de kantorenmarkt onttrekken en ze geschikt maken voor huisvesting. Want daar is wel grote behoefte aan."

Foto: boelhouwer / boelhouwer

In de provincie Noord-Holland staat zo'n 166.000 m2 kantoor leeg. De provincie heeft zich om die reden tot doel gesteld deze leegstand actief tegen te gaan. Onder andere door ervoor te zorgen dat niet meer gebruikte kantoorlocaties geschikt worden gemaakt voor een maatschappelijke functie waar wel behoefte aan is, in een woord woningen. Dat zo zijnde is het buitengewoon vreemd dat de provincie haar eigen niet meer gebruikte kantoren perse voor de kantorenmarkt wenst te behouden, zoals blijkt uit de 3 als zogenaamde kantoorvilla's te koop aangeboden complexen achter het provinciehuis. Boelhouwer: "De provincie vindt kennelijk dat de doelen die ze zichzelf stelt alleen gelden voor de anderen, niet voor zichzelf. Dat komt enigszins gemakzuchtig over."

Terwijl we ons in Nederland rijkelijk kunnen baden in de kantoren is er tegelijkertijd een groot gebrek aan betaalbare woningen, met name in de randstad. Vanwege dat grote tekort aan woningen zijn veel steden in Nederland ver achter met hun taakstelling wat betreft het onder dak brengen van asielzoekers. Provincies moeten ervoor te zorgen dat gemeenten die door het rijk opgedragen taakstelling uitvoeren. Boelhouwer: "Ook Haarlem is ver achter met het huisvesten van asielzoekers. In Haarlem staan nog 177 mensen (asielzoekers) op de wachtlijst, die eigenlijk al vorig seizoen gehuisvest hadden moeten worden en die huisvesting ook verdienen. Waarom zou de provincie niet een helpende hand uitsteken, en ervoor zorgen dat in de 3 kantoren die de provincie niet meer nodig heeft, asielzoekers kunnen worden gehuisvest?!" 

De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

U bent hier