h

Aandeelhouders Alliander: Stop immoreel gegraai topbestuurders

20 augustus 2015

Aandeelhouders Alliander: Stop immoreel gegraai topbestuurders

De statenfracties van SP Gelderland, SP Noord-Holland en SP Fryslân zijn boos en verontwaardigd over het feit dat Netwerkbedrijf Alliander de normen voor topsalarissen zonder blikken of blozen omzeilt. Volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad zoekt het bedrijf bewust de mazen in de wet op. Weer lijkt het bedrijf weg te zullen komen met het hoge beloningsbeleid.
 

Het trieste is dat dit niet een incident is. Het beloningsbeleid bij Alliander staat al langer ter discussie. Vorig jaar in november werd er door de SP in Apeldoorn actie gevoerd, omdat Alliander in meer dan 30 gevallen de Balkenendenorm had overschreden. De Friese SP-fractievoorzitter Fenna Feenstra: "Hoezeer kan een organisatie zich van de samenleving vervreemden? Tijdens de actie in november 2014 verzekerde bestuursvoorzitter Peter Molengraaf dat de topsalarissen al aangepast worden en dat men de richtlijnen van de WNT opvolgt en vooral ook dat Alliander verantwoord maatschappelijk onderneemt. Nu blijkt dat de Alliander-top dit allemaal aan hun laars lapt."

Waarom negeert  Alliander een belangrijk maatschappelijk onderwerp als de ongewenste hoge beloningen voor topbestuurders? Waarom laat Alliander met publiek geld advocaten de mazen van de wet uitzoeken om hun topbestuurders te verrijken van eveneens publiek geld? Geld wat bedoeld is om een nutsvoorziening in stand te houden. Alliander gebruikt het argument dat een ministerssalaris te laag zou zijn om geschikte bestuurders aan te trekken en te behouden. Dat argument kennen we uit de discussie rond de puinhoop in de bankwereld. We hebben het hier over een bedrijf waarvan overheden aandeelhouders zijn! Men bestuurt ook namens de burgers en dat verdraagt zich erg slecht met zelfverrijking. Waarom zouden mensen met de juiste kwaliteiten, grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef niet bij Alliander willen werken voor een stevig ministersalaris?

En wat zegt dat over bestuur, directie en raad van commissarissen? Denken deze topmensen soms dat als ze “groei voor de economie” bewerkstelligen dat ze daarom moreel verantwoordelijk uit de publieke kas kunnen graaien? Of geld de amorele wet dat als het binnen de wet past dat het dan toch mag? De SP heeft maar een conclusie. Dit is immoreel gedrag. De colleges van Gedeputeerde Staten van Fryslân en Noord-Holland delen deze conclusie en hebben inmiddels laten weten dat dit “niet normaal is”. Ook minister Plasterk gaat nog eens in gesprek met Alliander. Maar volgens de SP moet er meer plaatsvinden dan een gesprekje.

Het is hoog tijd dat alle aandeelhouders van zich laten horen en nadrukkelijk deze graaicultuur afkeuren. Daarom doet de SP een oproep aan alle aandeelhouders. Roep een extra aandeelhoudersvergadering uit. Stop dit immoreel gedrag. Laat deze immorele bestuurders niet uit de publieke kas graaien.

U bent hier