h

Laurentiuskerk niet slopen

9 juni 2015

Laurentiuskerk niet slopen

Foto: onbekend / wikipedia

De SP vindt dat de monumentale Laurentiuskerk in Weesp in zijn geheel behouden moet blijven.  SP-statenlid Carlien Boelhouwer: “Men heeft het plan om het schip van de kerk te slopen en rondom de toren een woonhof met koophuizen te maken. Volgens het gemeentebestuur is dat herbestemming, maar dat is het natuurlijk niet, als je maar een deel van een monument overeind houdt.”

Uit artikelen in Het Parool en de Gooi- en Eemlander van begin juni blijkt dat een lokale projectontwikkelaar plannen heeft om de als monument beschermde negentiende-eeuwse Laurentiuskerk te slopen voor woningbouw. Van het monument blijft slechts een beperkt deel behouden. Het schip van de kerk, zeer beeldbepalend voor het beschermde stadsgezicht, verdwijnt. Monumentenorganisaties en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn van mening dat de voorgenomen plannen onwenselijk zijn. Omwonenden zijn ook tegen de plannen. Verder zou de ontwikkelaar nauwe banden met de gemeentelijke politiek, aldus de media.  Boelhouwer: “Allemaal redenen, lijkt me, voor de provincie om eens te kijken wat daar gebeurt. ‘

De SP heeft de volgende vragen gesteld:

  1. Bent u bekend met de voorgenomen sloop van grote delen van het gemeentelijke monument?
  2. Bent u op de hoogte van de bezwaren van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de gevolgen die de plannen volgens hen hebben voor het rijksbeschermde stadsgezicht van Weesp? Zo ja, deelt u hun mening, kunt u uw antwoord toelichten?
  3. Bent u het met de SP eens dat herbestemming van  beeldbepalend erfgoed in zijn geheel de voorkeur heeft boven sloop? Zo ja, bent u bereid deze mening onder de aandacht te brengen van de raad en B&W van Weesp? Kunt u uw antwoord toelichten?
  4. Klopt het dat er nauwe banden bestaan tussen de projectontwikkelaar die een deel van de kerk wil slopen en de gemeentelijke politiek (raad en college)? Zo ja, acht u deze situatie wenselijk, is hier sprake van schending van integriteit? Kunt u uw antwoord toelichten?
  5. Bent u het met ons eens dat  de mening van inwoners van Weesp over de toekomst van de kerk meegenomen zou moeten worden bij een beslissing als deze, kunt u uw antwoord toelichten?
  6. Sloop van de Laurentiuskerk zou betekenen dat provincie Noord-Holland weer een karakteristiek monument minder kent. De provincie heeft een taak met betrekking tot behoud van erfgoed. Is die taak aanleiding voor u om bij het gemeentebestuur van Weesp behoud van de kerk te bepleiten? Kunt u uw antwoord toelichten?

U bent hier