h

Twijfels over subsidie aan Zaans "House of Food"

23 april 2015

Twijfels over subsidie aan Zaans "House of Food"

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot

Vermoedelijk 300.000 euro subsidie heeft de provincie Noord-Holland verstrekt aan de leerwerkfabriek "House of Food" in Zaandam. House of Food was ooit bedoeld om ruimte te bieden "aan leren, werken, innoveren en kennis vergaren in de foodsector". Maar het project mislukte en faillissement dreigde. Na een WOB-verzoek aan de gemeente Zaanstad verscheen op 17 april 2015 in de digitale krant De Orkaan het artikel "Hoe € 2,1 miljoen subsidie verdampte bij House of Food". Met schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten wil SP-statenlid Anna de Groot weten wat er precies is gebeurd.

House of Food werd In 2007 opgericht als onderdeel van de Stichting Zaanstreek First in Food. House of Food richtte zich op innovatie in de Zaanse voedingsmiddelenindustrie, samenwerken, netwerken en uitwisselen van kennis. Met het House of Food moesten jongeren geïnteresseerd voor een opleiding in de bedrijfstak. Tot dusver werd er € 2,1 miljoen subsidie in House of Food gepompt, waaronder vermoedelijk 300.000 euro provinciaal geld. De subsidies werden in de afgelopen jaren vooral opgemaakt aan huur, inrichting van het pand, apparatuur, externe communicatie-experts, consultants en promotie. Van het daadwerkelijke doel kwam maar weinig terecht. In 2011 kon bovendien gesproken worden van een technisch faillissement, de huur kon niet meer worden betaald. De gemeente Zaanstad leende nog eens 50.000 euro aan de stichting. Naar het zich laat aanzien krijgt de gemeente dit bedrag niet meer terug.
Een daadwerkelijk faillissement van House of Food moest volgens De Orkaan echter worden voorkomen. Dat zou imagoschade opleveren en het risico dat de provincie toegezegde subsidies niet zou uitbetalen. Op 18 april 2015 kreeg House of Food een doorstart.

SP-statenlid Anna de Groot stelde maar liefst negen vragen aan gedeputeerde staten. De Groot wil weten welk bedrag de provincie in totaal aan House of Food besteedde, want dat is nog niet geheel duidelijk. Ook wil ze weten of de provincie gecontroleerd heeft hoe het subsidiegeld werd besteed. Kan het nutteloos geïnvesteerde geld nog terug naar de provincie? En hoe zit het met de doorstart? Gaat de provincie nog meer geld uitgeven om het vooralsnog heilloze House of Food op de been te houden?

U bent hier