h

Afscheid van Colette Sacco en Dago Wellink

26 maart 2015

Afscheid van Colette Sacco en Dago Wellink

De SP-statenfractie heeft afscheid genomen van Dago Wellink en Colette Sacco. Zij worden van harte bedankt voor hun inzet. Collette Sacco maakte een periode van vier jaar vol in de staten. Tot 2014 was zij tegelijkertijd fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Purmerend. Dago Wellink was acht jaar lid van provinciale staten, waarvan de eerste vier jaar fractievoorzitter van de SP-statenfractie. Uit handen van Commissaris van de Koning Johan Remkes ontving Dago als dank voor bewezen diensten de bronzen penning van de

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
provincie Noord-Holland. Het nogal groot uitgevallen muntje, voor zover bekend zonder chocolade vulling, ging vergezeld van een oorkonde.

 

U bent hier