h

Verkiezingsprogramma SP Noord-Holland

5 februari 2015

Verkiezingsprogramma SP Noord-Holland

Het verkiezingsprogramma van de SP voor de statenverkiezingen in Noord-Holland is on-line. Het programma heeft als titel: "Een spaarzame, groene en sociale provincie." De SP pleit voor een meer bescheiden provinciebestuur. Dus geen geld meer voor prestigeprojecten. Voorzieningen voor het provinciebestuur en statenleden moeten zo sober mogelijk. Geld van de provincie moet daarentegen worden besteed aan voorzieningen waarvan alle inwoners van de provincie kunnen profiteren. Nadruk moet liggen op verbetering van de leefbaarheid, stads- en dorpsverbetering, behoud van voorzieningen in kleine kernen, en zorg en cultuur met een bovengemeentelijk karakter. Speerpunt van de SP is verder beter openbaar vervoer, met professionele chauffeurs. Dus geen buurtbussen met vrijwilligers of belbussen waarvoor reizigers een uur van tevoren moeten opbellen. Met de link hieronder kun je het verkiezingsprogramma downloaden.

U bent hier