h

Duinpolderweg moet ook in Noord-Holland opnieuw ter discussie

19 januari 2015

Duinpolderweg moet ook in Noord-Holland opnieuw ter discussie

Ook provinciale staten van Noord-Holland moeten zich afvragen of aanleg van de Duinpolderweg nog wel nodig is. Dit bepleit SP-fractievoorzitter Remine Alberts maandag 19 januari in de statencommissie Mobiliteit. Aanleiding is de uitspraak van provinciale staten van Zuid-Holland om nut en noodzaak van de aanleg ter discussie te stellen.

Foto: SP

De Duinpolderweg zou moeten komen tussen De N206 in Hillegom en de A4 bij Bennebroek in de Haarlemmermeerpolder. De weg zou nodig zijn voor een betere aansluiting van de "Greenport Bollenstreek" op de A4. Ook zouden er grote nieuwe woonwijken in het westen van de Haarlemmermeer bijkomen. De aanleg is een gezamenlijk project van Noord-Holland, Zuid-Holland en de stadsregio Amsterdam. Schattingen van de aanlegkosten lopen uiteen, maar komen uit ergens in de buurt van 200 miljoen.

De Zuidhollandse statencommissie Verkeer en Milieu heeft zich op 7 januari in meerderheid tegen aanleg van de weg uitgesproken. Tot voor kort gebruikten de provincies Noord- en Zuid-Holland meer dan tien jaar oude cijfers, die onder meer de woningbouwopgave en de komst van nieuwe bedrijfsterreinen veel te rooskleurig voorspiegelden. Het Zuidhollandse statenlid Harre van der Nat moest concluderen: "Ook nieuwe cijfers onderbouwen een investering van 200 miljoen euro niet."

Onder bewoners van de bollenstreek bestaat veel verzet tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Afgelopen zomer bleek uit een onderzoek dat de Duinpolderweg zou leiden tot teveel stikstof in aangrenzende natuurgebieden. Er werd daarom een nieuw alternatief gepresenteerd – de spoorvariant – dat al snel op nog meer weerstand stuitte. Ook wil de rijksoverheid inmiddels niet meer meebetalen aan aanleg van de Duinpolderweg. Remine Alberts: "Voor het verkeer naar de veiling zijn inmiddels al andere oplossingen. En de woonwijken in de Haarlemmermeer komen er voorlopig niet. Dan kun je het geld beter besteden aan nuttiger zaken."

U bent hier