h

SP ziet kans op aanpak verloederde winkelstraten

17 december 2014

SP ziet kans op aanpak verloederde winkelstraten

Er komt misschien toch een provinciale proef met het opknappen van een winkelstraat of buurtwinkelcentrum met veel leegstand. Dat liet VVD-gedeputeerde Jan van Run doorschemeren naar aanleiding van een motie die de SP afgelopen maandag indiende. Ook komt er een rem op de uitbreiding van bestaande winkelcentra. Maar die beperking gaat de SP nog niet ver genoeg.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Vorig jaar diende de SP-fractie een initiatiefvoorstel in voor herstructurering van winkelstraten en buurtwinkelcentra. Vooral in kleinere plaatsen is er steeds meer leegstand van winkels. Niet alleen geeft dat een nare sfeer. Als de loop er uit is krijgen ook de overblijvende winkeliers het steeds moeilijker. Het vinden van nieuwe bestemmingen en het opknappen van zo'n verloederde winkelstraat is allereerst een taak van de gemeente. Maar detailhandelsorganisaties zeggen dat veel gemeenten daarvoor niet genoeg deskundigheid in huis hebben. Detailhandel Nederland heeft in een Actieplan Detailhandel gepleit voor een steviger rol van de provincies. De SP nam dit pleidooi over.
Gedeputeerde staten zeiden echter dat hier geen taak voor de provincie ligt. Via schriftelijke vragen wees SP-statenlid Marnix Bruggeman er op dat de provincies Overijssel en Zeeland wél samen met gemeenten werken aan "herstructurering" van winkelgebieden. Bruggeman: "Of het wel of niet een taak van de provincie is - daarover kun je dus op z'n minst discussiëren." De SP diende daarom in de statenvergadering van 15 december een motie in om ook in Noord-Holland een proef te doen. Bruggeman: "Je kunt dan kijken hoe je samen met de overgebleven winkeliers nieuwe functies in zo'n winkelstraat of winkelcentrumpje kunt halen. Denk aan afhaalpunten voor internetbestellingen. Of aan een buurtpost voor WMO en jeugdzorg. Hoe het precies moet weet niemand. Juist daarom moet je dit met vereende krachten van gemeente en provincie gaan uitzoeken en uitproberen."

Gedeputeerde Van Run zei dat er inmiddels genoeg gemeenten zijn die graag steun van de provincie willen. Hij zei ook best zo'n proef te willen beginnen, maar daarvoor nog geen geld te hebben. De SP heeft daarop de motie "aangehouden". Dat wil zeggen dat de motie op een later moment alsnog in stemming komt, zodra er wel geld is gevonden.

De SP wil verder een rem op de uitbreiding van winkelcentra. Om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen kon de provincie daaraan al beperkingen stellen. Maar tot nu toe werden uitbreidingen tot 5.000 vierkante meter nog zonder meer toegestaan. Mede onder druk van de SP is die grens nu verlaagd naar 1.500. De SP vond dit nog niet ver genoeg gaan en diende een amendement in voor verdere verlaging naar 1.000. Bruggeman: "1.500 vierkante meter is nog altijd twintig winkels. Dat kan voor winkels elders de doodsklap zijn." Maar een meerderheid van provinciale staten vond het wel mooi zo, en stemde het amendement van de SP af.

U bent hier