h

Verzet tegen Texelhopper neemt toe, SP blijft vragen stellen

30 november 2014

Verzet tegen Texelhopper neemt toe, SP blijft vragen stellen

Nog voor de start van de belbusproef op Texel zijn de automatiseringskosten al met vijftig procent overschreden. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman. Het verzet tegen de belbusproef neemt ondertussen alleen maar toe. Van Texelaars én toeristen. Zij hebben geen zin om een uur van te voren op te moeten bellen als ze met het busje mee willen. De gewone buslijn 29 wordt opgeheven. Ronduit belachelijk vinden ze dat de ov-chipkaart straks niet meer geldig is op Texel. SP-kamerlid Farshad Bashir stelde daarover inmiddels vragen aan staatssecretaris Mansveld.

Voor het bouwen van een computerprogramma voor de "Texelhopper" was 130.000 euro uitgetrokken. Maar inmiddels zijn die kosten al opgelopen tot 200.000 euro. In totaal kost de proef 1,6 miljoen.

Nog steeds is onduidelijk of de ov-chipkaart op de belbus mag worden afgeschaft. De provincie vindt dat zij dat op eigen houtje mag doen. Maar uit de antwoorden op de schriftelijke vragen van Alberts en Bruggeman blijkt dat het volgens het ministerie een landelijke zaak is. Provincie en ministerie zitten hierover nu al weken ruziënd om de tafel.

Als het aan de provincie ligt moet iedereen straks drie euro voor een ritje met de belbus gaan betalen. Dit geldt ook voor mensen met een ov-jaarkaart en studenten van het vasteland. Jaarkaarthouder en forens Harry Schreur schreef een boze brief aan provinciale staten: "Naast het vaste bedrag van deze kaart komen nu de kosten van de Texelhopper, voor mij € 900 tot € 1.000 per jaar."

Gedeputeerde staten wringen zich in steeds meer bochten om de proef goed te praten. Voortdurend is gezegd dat er in de bestaande buslijn 29 te weinig mensen zitten. De lijn moest hoe dan ook worden opgeheven. Oók als er geen belbus komt - zo luidde het dreigement aan de tegenstanders van de belbus. Maar in de antwoorden op de schriftelijke vragen van de SP-statenfractie ontkennen zij nu weer dat dit is gezegd.

Statenlid Marnix Bruggeman reisde op 1 oktober met lijn 29 naar de informatiebijeenkomst over de Texelhopper in De Cocksdorp. Tot zijn verbazing zaten er nog 46 andere mensen in de bus. De provincie had beweerd dat er in een heel jaar nooit meer dan 34 mensen tegelijk in de bus hadden gezeten. In hun antwoorden zeggen gedeputeerde staten nu dat die 46 mensen zeker allemaal naar de informatiebijeenkomst gingen. Bruggeman: "Ja. Hálló. Die bijeenkomst begon om zeven uur. Dit was om half drie 's middags. En helft van die jongeren sprak Duits." In een belbusje kunnen maximaal acht personen. Bruggeman had daarom op de bijeenkomst gevraagd wat er gebeurt als er 46 mensen tegelijk meewillen. De consultant van de provincie zei toen dat er dan een gewone grote bus wordt ingezet. Maar in hun antwoorden ontkennen gedeputeerde staten dit nu weer. Bruggeman: "Ja, zo blijven we aan de gang. Want dan is mijn vraag nu opnieuw wat er gebeurt als er weer 46 mensen tegelijk meewillen?"

De weerzin tegen de belbusproef groeit met de dag. In het televisieprogramma Kassa van 8 november deden Tsipora Pereira, Narita Derks en Bonita Pijnacker van Comité Behoud de Bus haarscherp uit de doeken waarom zij de gewone bus op Texel willen houden. Marnix Bruggeman reisde met ze mee naar de studio om ze een hart onder de riem te steken. Op de sociale media regent het kritiek op de belbusproef. Op de site van de Texelse Courant schrijft Peet Geen op 28 november: "SP absoluut niet mijn partij maar zij zijn wel de enige die wat doet voor de texelaar, forens en toerist. SP bedankt zover."

Zoals bekend hielden de statenleden Alberts en Bruggeman al in oktober vorig jaar een enquête onder de buspassagiers op Texel. Van alle buspassagiers bleek toen al 89 procent tegen de belbusproef. 77 procent was tegen de afschaffing van de ov-chipkaart. Alberts en Bruggeman vroegen toen aan de andere partijen in provinciale staten "nog eens heel goed na te denken of de belbusproef op Texel wel zo’n goed idee is." Bruggeman: "Een jaar lang hebben ze onze kritiek genegeerd. Ze volgen allemaal blindelings gedeputeerde Post van de VVD."

U bent hier