h

PvdA draait busdiensten en Landschap Noord-Holland de nek om

11 november 2014

PvdA draait busdiensten en Landschap Noord-Holland de nek om

"De SP gaat voor een provincie die bescheiden is en dienstbaar, voor een groene en sociale provincie." Dit was de conclusie van SP-fractievoorzitter Remine Alberts in haar algemene beschouwingen over de provinciebegroting voor 2015. Alberts zette zich af tegen een beleid waarin lippendienst aan "de markt" centraal staat. Ze kapittelde de bezuinigingen op Landschap Noord-Holland, de busdiensten op het platteland en de dorpshuizen dankzij PvdA en D66. Maar haar herhaalde kritiek op het belbusplan voor Texel maakte nu eindelijk andere partijen wakker. Alberts wilde verder dat de provincie het mes zet in de inhuur van consultants - waaraan de provincie inmiddels een derde van het personeelsbudget uitgeeft.

De SP diende samen met Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50PLUS, Ouderenpartij en ChristenUnie voorstellen in om niet te bezuinigen op de vrijwilligers­ondersteuning en het natuurbeheer van Landschap Noord-Holland. Alberts: " Wij vinden het ronduit belache­lijk, dat in een tijd waarin het woord participatiemaatschappij voor én achterin de mond van beleidsmakers ligt, de subsidiëring voor het ondersteunen van de duizenden vrijwilligers van Stichting Landschap Noord-Holland zal worden teruggebracht van € 608.000 naar 0. Daarnaast wordt de subsidie voor het reguliere werk afgebouwd (de instandhouding van terreinen en het toezicht). Juist deze subsidie wordt weggehaald bij datgene waar we nu zo zuinig op moeten zijn: onze natuur. De natuur is van ons allemaal en is vooral kwetsbaar. Wat kwetsbaar is moet de zorg van de overheid zijn en blijven."

De voorstellen van de oppositie om niet te korten op Landschap Noord-Holland werden echter afgestemd door de coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA. Die coalitie nam hun eigen vage voorstel aan: "Landschap Noord-Holland de mogelijkheid te geven om hun specifieke omstandigheden voor natuurbeheer te onderbouwen en te monitoren of nieuwe doelsubsidies toereikend zijn." Remine Alberts reageerde daarop heel fel: "Dat is een schaamlap. Want ondertussen wordt hun subsidie wel fiks gekort."

Remine Alberts haakte in haar algemene beschouwingen in op het onderzoek van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij maakte vorige week bekend dat Noord-Holland aan kop staat met uitgaven voor inhuur van dure externe medewerkers. Alberts: "De inhuur van externen is niet alleen veel duurder per uur, het is ook op een andere manier duur. Ik doel dan op verlies aan kennis. Zonder kennis loop je het risico om speelbal te worden van anderen, die een overheid dan kunnen uitkleden."

Een voorstel van de SP om buslijn 138 van Enkhuizen naar Wervershoof en lijn 161 van Alkmaar naar Ursem niet op te heffen kreeg de steun van GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus en Ouderenpartij. Dat was niet genoeg om het SP-voorstel aangenomen te krijgen: PvdA en  D66 vonden dat die lijnen wel weg kunnen.

Als enige partij was de SP in provinciale staten altijd al tegen het plan om de busdiensten op Texel te vervangen door belbussen. Remine Alberts verwees in haar algemene beschouwingen naar een recente uitzending van het tv-programma Kassa: "Afgelopen zaterdag hebben we in het televisieprogramma Kassa kunnen zien dat de busgebruikers op Texel nooit iets is gevraagd. Dat het consumentenoverleg Rocov pas om advies is gevraagd toen alles al bedisseld was. En dat in strijd met de Wet Personenvervoer de ov-chipkaart zal worden afgeschaft. Het plan rammelt aan alle kanten. Het meest ontluisterende van de uitzending was dat de gedeputeerde er niet in zat. Zij had medewerking aan het programma hooghartig afgewezen, omdat het te eenzijdig zou zijn en omdat er toch niets te winnen viel. Door weg te blijven heeft de gedeputeerde in ieder geval laten zien dat zij de inwoners, in dit geval de busgebruikers, niet serieus neemt. Inwoners die afhankelijk zijn van onze voorzieningen."Daarmee schudde Alberts ook andere partijen wakker. Zij willen nu in de statencommissie opnieuw gaan praten over het belbusplan voor Texel.

Remine Alberts pleitte voor meer provinciale inzet voor behoud van de leefbaarheid op het platteland: "Armere gemeentes, zoals Hollands Kroon, hebben de dorpshuizen over de schutting gekieperd naar vrijwilligersstichtingen die het verder zelf maar moeten uitzoeken. Voor hun werk hebben wij veel waardering. Ook omdat het werk vaak gedaan wordt door mensen die ook nog eens de voetbalclub trekken of de harmonie of de zwemvereniging en die daar bovenop mantelzorger moeten worden of al zijn, inclusief de dreigende overbelasting. Ook hoorden we dat bijvoorbeeld de dorpshuisstichting van Westzaan, gerund door vrijwilligers, een jaarhuur voor hun dorpshuis moet ophoesten van €40.000. En mocht daar de boel failliet gaan, dan is ook nog eens het stichtingsbestuur hoofdelijk aansprakelijk. Enorme verschillen tussen gemeentes. Ook hier gaan we steeds meer tweedeling zien: je kunt het stomme geluk hebben in een rijke, of pech, in een arme gemeente te wonen. Mijn fractie vindt dat de provincie een middelende rol op zich moet nemen, om deze ongelijkheid weg te nemen." De SP stelde voor om daarvoor het geld te gebruiken dat de provincie eindelijk heeft teruggekregen na het speculeren van voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers bij Icesave-Landesbanki.

U bent hier