h

Hulp bij aanpak overlast Campina na schriftelijke vragen

13 november 2014

Hulp bij aanpak overlast Campina na schriftelijke vragen

De provincie Noord-Holland wil de gemeente Hollands Kroon helpen bij een oplossing voor de overlast van de vrachtauto's van kaasfabriek Campina in Lutjewinkel. Dit schrijven gedeputeerde staten naar aanleiding van schriftelijke vragen van de statenleden Marnix Bruggeman (SP) en Jeff Leever (Ouderenpartij Noord-Holland).

Bewoners van Lutjewinkel hebben veel last van de meer dan 120 vrachtauto's met melk, zout en kaas van de kaasfabriek van Campina die elke dag door de dorpskern denderen. Bruggeman en Leever hadden gedeputeerde staten gevraagd of zij willen helpen daar een eind aan te maken. Gedeputeerde staten schrijven nu aan de vragenstellers: "Mocht er door de gemeente Hollands Kroon geconstateerd worden dat wij als provinciale overheid een rol kunnen spelen bij een mogelijke oplossingsrichting, dan zijn wij bereid om hierin mee te denken en zo mogelijk te helpen." Uit de antwoorden blijkt verder dat de gemeente bij de Campinafabriek "fysieke verkeersmaatregelen" wil gaan nemen om de vrachtwagens te dwingen niet meer door het dorp te rijden. De vrachtauto's kunnen dan alleen nog buiten het dorp om van en naar de provinciale weg N242.

SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Met gedeputeerde staten zijn we het er over eens dat de provincie hier formeel geen taak heeft. Daarom ben ik des te meer blij dat gedeputeerde staten toch de helpende hand willen uitsteken. De gemeente Hollands Kroon moet die uitgestoken hand dan natuurlijk wel aangrijpen. Ik ga er van uit dat de gemeente zo snel mogelijk contact opneemt met de provincie."

U bent hier