h

Netwerkbeheerder Liander heeft zich onterecht rijk gerekend

2 oktober 2014

Netwerkbeheerder Liander heeft zich onterecht rijk gerekend

Uit onderzoek blijkt dat regionale netbeheerders jarenlang voor flinke bedragen te veel of juist te weinig in rekening gebracht bij consumenten en bedrijven. Ook Liander, en dochter van Alliander, waar de provincie aandeelhouder van is. De SP wil van Gedeputeerde Staten weten of ze gaan aandringen op verlaging van de tarieven. Netwerkbedrijven hebben jarenlang voor flinke bedragen te veel of juist te weinig in rekening gebracht bij consumenten en bedrijven. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ontdekt. Per saldo is er twintig miljoen euro te veel gerekend. De netbeheerders moeten het teveel  verrekenen doordat ze volgend jaar lagere maximale tarieven moeten hanteren. Ook netwerkbeheerder Liander heeft onterecht hoge kosten opgegeven. De ACM heeft de maximale tarieven voor deze netwerkbeheerder daarom met bijna 6% naar beneden bijgesteld. Volgens De Gelderlander van 4 juli j.l. was Liander per huishouden per jaar de duurste netwerkbeheerder - naar nu blijkt als gevolg van foute berekeningen.

Op 30 juni 2014 publiceerde Liander haar jaarverslag waaruit bleek dat 18 directeuren meer verdienen dan de Balkenendenorm. Daarnaast ontvangen een aantal andere medewerkers eveneens meer dan volgens de Wet Normering Topinkomens is toegestaan. In de Raad van Commissarissen van moederbedrijf Alliander zitten vijf leden zitten boven de norm en gunnen zich zelf een overgangsregime. De provincie is aandeelhouder van Alliander, Liander is daar een volledige dochter van.

SP-Statenleden Carlien Boelhouwer en Dago Wellink hebben daarom de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

1. Bent u bereid om als aandeelhouder in te zetten op een verlaging van tarieven en het niet benutten van de maximaal toegestaane tarieven?

2. In dit verband is de buitensporige beloning van directeuren, managers en toezichthouders  extra stuitend. Bent u bereid om bij Alliander aan te dringen op een versnelde afbouw van de salarissen naar de toegestane “Balkenendenorm”?

U bent hier