h

Houd de natuur open: stop de bezuinigingen!

28 oktober 2014

Houd de natuur open: stop de bezuinigingen!

Met een imposante demonstratie hebben vrijwilligers en medewerkers van Landschap Noord-Holland (LNH) maandag 27 oktober geprotesteerd tegen de bezuinigingen op hun organisatie. Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) wil de ondersteuning van vrijwilligers door LNH geheel wegbezuinigen. De demonstratie ging vooraf aan een vergadering van de statencommissie Ruimte en Milieu. SP-statenlid Marnix Bruggeman besloot zijn bijdrage aan het commissiedebat met het herhalen van de actieleus van LNH: "Houd de natuur open: stop de bezuinigingen!

Als hoogtepunt van de demonstratie overhandigde LNH-directeur Ernest Briët in de voortuin van het provinciehuis 13.470 handtekeningen aan de statencommissie. "En er komen er nog meer, want onze actie gaat door", aldus Briët. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Toen ik kwam aanlopen zag ik vanuit de verte al tientallen fakkels branden, die LNH in de provincietuin had neergezet. En meer dan honderd vrijwilligers en medewerkers die daar borden met hun actieleus omhoog hielden. Ik was zeer onder de indruk van deze mensen, die hóuden van de natuur. Van professioneel actie voeren hebben ze trouwens ook verstand."

De subsidie van de provincie gebruikt LNH nu nog om vrijwilligers te ondersteunen die helpen bij het beheer van natuurgebieden. Die subsidie wil gedeputeerde Bond opheffen, omdat het geen kerntaak van de provincie zou zijn. Voor het beheer en toezicht op natuurgebieden door professionele betaalde krachten ontvangt LNH verder jaarlijks een zogenaamde 'boekjaarsubsidie'. Ook daar wil Jaap Bond een eind aan maken. Op een vraag van SP-statenlid Marnix Bruggeman bevestigde Bond dat hij marktwerking in het natuurbeheer wil. LNH moet met andere organisaties gaan concurreren om natuurbeheeropdrachten van de provincie binnen te slepen. Waarop Bruggeman reageerde: "Dat doet mij denken aan de invoering van marktwerking in de kinderopvang. Daar hadden we Estro, dat werd overgenomen door een Amerikaans hedge-fund. Dat was niet echt een succes. Moet Landschap Noord-Holland straks ook overgenomen worden door zo'n investeringsmaatschappij? De natuur is kwetsbaar én van iedereen. Daarom is natuurbeheer een zorg van de overheid. De natuur is geen markt."

Op 23 juni had de SP samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en 50+ al een motie ingediend om de bezuiniging ongedaan te maken. Die motie werd toen verworpen met de stemmen van PvdA en CDA tegen. In de commissievergadering lieten de vertegenwoordigers van die partijen onder invloed van de protesten nu doorschemeren alsnog tegen de bezuiniging te willen gaan stemmen. Waarop Bruggeman zei: "Had u dat niet meteen op 23 juni al kunnen zeggen? Dan hadden de mensen van LNH nu niet in de zenuwen gezeten, en hun tijd kunnen besteden aan natuurbeheer, in plaats van actievoeren." Bij de behandeling van de provinciebegroting op 10 november zal de SP samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50+ opnieuw een amendement indienen om de bezuinigingen ongedaan te maken.

U bent hier