h

Die boot komt terug!

9 september 2014

Die boot komt terug!

De statencommissie Mobiliteit heeft maandag 8 september een volgende stap gezet naar de herstart van de bootdienst IJmuiden-Amsterdam. Gedeputeerde staten krijgen de opdracht samen met bootbedrijven te zorgen dat de boot volgend jaar weer gaat varen. De Fast Flying Ferry werd op 1 januari door gedeputeerde Post (VVD) opgeheven. Samen met anderen voerde de SP afdeling Velsen vorig jaar actie voor behoud van de bootdienst. Die actie heeft nu een mooi resultaat opgeleverd. De nieuwe bootdienst moet volgens de SP wel beter en goedkoper worden dan de opgeheven FFF van Connexxion.

Een werkgroep van statenleden heeft na het opheffingsbesluit van Post gekeken hoe de bootdienst in een betere vorm weer terug kan komen. In deze werkgroep zaten behalve de SP ook GroenLinks, D66, PvdA , CDA en VVD. De andere partijen wilden eerst dat er een ambtelijk programma van eisen zou worden gemaakt, waarin tot in detail zou staan hoe de nieuwe bootdienst moest worden ingevuld. Ook zouden dure adviseurs moeten worden ingehuurd. De SP vond dat allemaal onzin. SP statenlid Marnix Bruggeman stelde voor om gewoon aan bestaande bootbedrijven te vragen hoe volgens hen een nieuwe bootdienst er uit zou kunnen zien. Zij hebben daarvan immers het meeste verstand. De werkgroep nam dit voorstel over en organiseerde een zogenaamde marktconsultatie. Daaraan deden verschillende rederijen mee, en zij kwamen met allerlei nieuwe, creatieve ideeën. Conclusie was dat herstart van de bootdienst in een nieuwe vorm heel goed mogelijk is. Er kunnen extra haltes komen, bijvoorbeeld op het nieuwe Hembrugterrein in Zaandam, en eventueel kleinere, flexibeler boten.

De werkgroep wil dat gedeputeerde staten nu samen met deze bootbedrijven een concreet plan maken voor een nieuwe bootdienst. Deze nieuwe bootdienst wordt daarna via een openbare aanbesteding gegeven aan de rederij die dit het best kan doen tegen de laagste kosten. Voor de SP is belangrijk dat de nieuwe exploitant alles doet om zoveel mogelijk passagiers aan te trekken.

De statencommissie Mobiliteit ging met dit voorstel akkoord. SP-statenlid Remine Alberts was de heftigste voorstander. Wel merkte zij op dat een plan voor de herstart al veel eerder door gedeputeerde staten had moeten worden gemaakt. "Dan had de bootdienst niet stilgelegd hoeven worden, en hadden de vele gebruikers meteen een nieuw alternatief gehad."

U bent hier