h

Stop het afdwingen van fusies

1 juli 2014

Stop het afdwingen van fusies

Als blijkt dat, als twee gemeenten samen gaan er geen kosten worden bespaard en de nieuwe gemeente er ook qua bestuurskracht niet beter op wordt, dan zou de overheid moeten stoppen met het afdwingen van fusies van kleine gemeenten. Dat is de mening van de statenfractie van de SP.

Statenlid Carlien Boelhouwer: "Het uitgangspunt van het rijk is dat samengevoegde gemeenten goedkoper en beter kunnen werken. Samenvoegen ziet het rijk als een bezuinigingsmaatregel. Maar dat goedkoper blijkt  wensdenken te zijn. Gemeenten zijn net zo duur uit, blijkt uit onderzoek. En of ze beter kunnen besturen als ze groter zijn geworden, is nog maar de vraag, want de problemen worden in de grotere gemeente vaak ook groter en vragen dus om meer menskracht dan vroeger. Kortom: Het is echt sterk de vraag of fuseren wel werkt. Dat zo zijnde, moet je het instrument, fuseren, niet meer willen inzetten."

De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Inleiding:

Blijkens een afgelopen vrijdag verschenen onderzoek door Coelo naar gefuseerde dan wel samengevoegde gemeenten, blijkt dat er geen sprake is van kostenbesparing. De kosten voor en na fusie zijn min of meer gelijk. Het uitgangspunt van het rijk is echter dat samengevoegde gemeenten goedkoper kunnen werken en dus met minder budget toe kunnen. Op het budget van gemeenten wordt derhalve ook bezuinigd.

Vragen:

1.    Kent u dit rapport? Wat vindt u van de uitkomsten? Kunt u uw antwoord toelichten?

2.    Als samenvoeging niet leidt tot efficiency en kostenbesparing, moet dit proces dan nog wel worden aangemoedigd? Kunt u uw antwoord toelichten?

3.    Wat betekent het gegeven dat samenvoeging niet leidt tot kostenbesparing, voor de bestuurskracht van de nieuw gevormde gemeente? Kunt u uw antwoord toelichten?

4.    De VNG wil bij het rijk bepleiten om de bezuinigingen niet door te zetten, omdat het budget al krap is. De VNG ziet de uitkosten van genoemd rapport als extra bewijs daarvoor. Bent u bereid, desnoods in IPO-verband, het voorbeeld van de VNG te volgen? Kunt u uw antwoord toelichten?

U bent hier