h

Controle op natuursubsidies is ook plicht van statenleden

19 maart 2014

Controle op natuursubsidies is ook plicht van statenleden

Provinciale staten moeten zelf gaan nadenken hoe geld voor natuurbeheer beter besteed kan worden. Dit heeft de SP voorgesteld naar aanleiding van het Rekenkamer-rapport ‘Natuurbeheer in beeld’. Het rapport geeft een verontrustend beeld van het natuurbeleid van Noord-Holland. De provincie gaf er in 2007-2012 totaal 54 miljoen aan uit. Maar de provincie weet niet hoeveel particulier natuurbeheerders nu eigenlijk subsidie van de provincie kregen, hoeveel hectare in beheer was en hoeveel de vogelstand afnam. Tegelijkertijd moest de provincie weer wel een duur natuurregister bijhouden voor de Europese Unie. In de commissie Ruimte en Mobiliteit op 17 maart heeft SP-statenlid Marnix Bruggeman daarom voorgesteld alle tegenstrijdigheden nog eens op een rij te zetten. Daarna moeten volgens hem ook de statenleden zelf gaan helpen betere oplossingen te bedenken voor een beter subsidiebeleid. Maar alle
andere partijen vonden het wel goed zo. Zij wezen het SP-voorstel af onder leiding van PvdA-statenlid Nico Salm, die daar slechts één zinnetje aan besteedde: “Daar doe ik niet aan mee.”

 

De Rekenkamer heeft diepgaand onderzoek gedaan, maar beperkt zich tot vijf nogal algemene aanbevelingen voor een beter natuurbeheer, die gedeputeerde staten grotendeels overnemen. Zo vindt de Rekenkamer de uitvoeringskosten veel te hoog en raadt de provincie aan daar wat aan te doen. In de periode 2007-2012 werd voor 54 miljoen subsidies gegeven. De kosten van het uitrekenen en controleren waren in diezelfde periode meer dan 10 miljoen. Maar waar de problemen precies zitten wordt in het rapport van de Rekenkamer pas goed duidelijk uit 15 meer gedetailleerde “bevindingen”, zoals bevinding 9: “De provincie heeft nauwelijks inzicht in hetgeen met het beleid is bereikt” en bevinding 6: “Het subsidiestelsel in technocratisch en complex”. Vooral voor de Europese Unie moet een ingewikkelde administratie worden bijgehouden. Tegelijk hoeven zogenaamde gecertificeerde natuur-beheerders geen verantwoording over de ontvangen subsidie af te leggen. Op hun beurt klagen zij dat toezichthouders alleen af en toe even met een verrekijker kijken of de natuur op hun terrein er wel goed bijligt. In de  commissievergadering op 17 maart vroeg de Rekenkamer de statenleden daarom ook nog eens goed naar deze 15 gedetailleerde aanbevelingen te kijken. SP’er Marnix Bruggeman onderschreef dat statenleden zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om telkens te kijken of belastinggeld beter kan worden besteed. Dat mag volgens hem niet alleen aan ambtenaren worden overgelaten. Zijn voorstel om daar als statenleden samen nog eens goed naar te gaan kijken werd door de andere partijen echter unaniem afgewezen. De SP-fractie alleen zal daarom nu goed in de gaten blijven houden of de natuursubsidieregelingen doelmatiger worden en daarover zo nodig aan de bel blijven trekken.

U bent hier