h

Antwoorden GS versterken twijfels van SP bij winkelplannen Uithoorn

6 februari 2014

Antwoorden GS versterken twijfels van SP bij winkelplannen Uithoorn

De gemeente Uithoorn wil het dorpscentrum uitbreiden met duizenden vierkante meters nieuwe winkels, zodra de nieuwe N201 om Uithoorn klaar is. De winkels komen deels op het tracé van de oude provinciale weg N196, die daardoor geen doorgaande weg meer is. Gedeputeerde staten hebben deze week antwoord gegeven op vragen die de SP hierover heeft gesteld. De SP heeft twijfels bij het bouwen van nieuwe winkelruimte, omdat nu al bestaande winkels elders het loodje leggen. Gedeputeerde sta­ten zeggen dat ze afwach­ten tot de gemeente Uithoorn een bestem­mingsplan voor het dorpscentrum heeft ge­maakt. Pas daarna bekijkt de provincie of er in­ge­grepen gaat wor­den in de winkel­plannen. SP-statenlid Marnix Bruggeman concludeert: “Ik denk dat de ge­meenteraad alle haken en ogen van de plannen nog eens goed op een rijtje moet zetten.”  

Als er bij het Uithoornse dorpscentrum een “knip” komt in de N196 ontstaan er ook proble­men voor het landbouwverkeer dat de Amstel over moet. Landbouwverkeer mag namelijk niet door het in aanbouw zijnde aquaduct in de nieuwe provinciale weg N201. De gemeen­te had als oplossing bedacht dat de land­bouwvoertuigen dan maar een stuk verderop de vrije busbaan en de busbrug over de Amstel moeten gaan gebrui­ken. Gedeputeerde staten van Noord-Holland zeggen nu in antwoord op de vragen van de SP dat dit helemaal niet kan, omdat de busbrug te smal is voor landbouwverkeer. Ook de SP vindt dat busbanen er zijn voor snelle busdiensten en niet voor tractors. Als er een “knip” komt, verliest ook de Irenebrug in de N196 zijn doorgaande functie. De provincie blijft wel het onderhoud en beheer van de brug betalen, in de komende 20 jaar nog 3,1 miljoen. Bruggeman vindt het alles bij elkaar een merkwaardig verhaal: "De pro­vincie zegt nu: als er een knip komt in de oude provinciale weg, dan is het aantal auto’s over de Irenebrug ‘nihil’. Dan snappen wij niet waarom de provincie nog voor het onder­houd van de brug blijft betalen. De N196 heeft na de knip ook geen provinciale functie meer.” De SP vindt de plannen van Uithoorn ondoordacht, terwijl de provincie de rekening betaalt.

Bijlage: 

U bent hier