h

Provincie weet niet hoeveel woningen nodig zijn op KNSF-terrein

27 januari 2014

Provincie weet niet hoeveel woningen nodig zijn op KNSF-terrein

Gedeputeerde staten van Noord-Holland zeggen niet te weten hoeveel de sanering van de kruit­fabriek van Muiden Chemie heeft gekost. Ook weten zij niet hoeveel woningen KNSF op het terrein moet bouwen om deze saneringskosten terug te verdienen. Dit blijkt uit antwoorden van gede­pu­teerde staten op schriftelijke vragen van de SP die 24 januari bekend zijn gemaakt. De SP stelde de vragen omdat in Muiden discussie bestaat over het aantal woningen dat nodig is om KNSF uit de saneringskosten te laten komen, variërend van 500 tot 2.000. SP-statenlid Marnix Bruggeman is verbaasd over deze onwetendheid van GS: “Voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft destijds een deel van de onder­han­delingen gedaan. Het KNSF-terrein is inmiddels een pracht stuk natuur. Dan zou de pro­vin­cie toch alles moeten weten én doen om te zorgen dat de gemeente Muiden nu niet meer bebouwing toestaat dan nodig om KNSF te compenseren voor de gemaakte kosten.”

De SP wilde ook weten welke rol de provincie speelt in de huidige stroomversnelling rond de ontwikkeling van het KNSF-terrein. In hun antwoorden erken­nen gedeputeerde staten dat zij de gemeente Muiden onder druk hebben gezet om nu snel een deal tussen gemeente en KNSF af te ronden. De regering heeft vorige maand besloten dat het KNSF-terrein onder de Crisis- en herstel­wet gaat vallen. Dit beperkt de inspraak- en beroepsmogelijkheden van omwo­nenden. Gedeputeerde staten zeggen nu dat zijzelf daarin geen rol hebben gespeeld, maar dat ambtenaren van rijk en provincie hierover wel contact hebben gehad. Gedeputeerde staten bevestigen verder dat een provinciaal adviseur heeft gezegd dat er “zonder afbreuk te doen aan cultuurhistorische en natuurwaarden” niet meer dan 1.000 woningen op het terrein kunnen worden gebouwd. Opmerkelijk is dat gedeputeerde staten zeggen dat de provincie geen financiële steun zal geven aan de gemeente Muiden voor de bouwplannen op het KNSF-terrein. Muiden heeft daar wel om gevraagd. De SP zal de antwoorden op de schriftelijke vragen gebruiken om de bebouwing van het KNSF-terrein zo veel mogelijk te helpen beperken. Bruggeman: “Wij snappen dat de pro­vin­cie en de gemeente Muiden een eind willen maken aan dit slepende dossier. Maar als het aan de SP ligt, wordt er geen woning méér gebouwd dan nodig. En wordt zoveel mogelijk natuur behouden. Wat ons betreft speelt de provincie daarin een belangrijke rol. De antwoorden op onze schriftelijke vragen maken duidelijk dat die rol ook mogelijk is. Wij zullen gedeputeerde staten daarom vragen hun verantwoordelijkheid te nemen.”

U bent hier