h

Plan Hoogwaardig OV ’t Gooi moet kritisch bekeken

21 januari 2014

Plan Hoogwaardig OV ’t Gooi moet kritisch bekeken

De SP vindt dat het plan van het provinciebestuur om 188 miljoen euro uit te geven aan “hoogwaardig openbaar vervoer” in het Gooi rammelt. Het voorstel voor een omstreden busbaan en een aantal andere deelprojecten toont niet aan wat precies bereikt gaat worden met het op deze manier uitgeven van zoveel belastinggeld. SP-fractievoorzitter Remine Alberts wil per deelproject weten wat het kost en wat dat precies aan verbeteringen voor de reiziger oplevert.

De SP sprak haar twijfels uit bij de bewering van het provinciebestuur dat de HOV-inves­tering 47 procent meer reizigers oplevert. En dan nóg is het de vraag of dit de enorme investering waard is. Alberts: “Ik wil ook weten wat dit project per reizigerskilometer kost. Pas dan kunnen we bekijken of dat het waard is. Je moet niet, zoals het bestuur doet, eerst een busbaan van A naar B willen en dan gaan zoeken naar een route, maar kijken waar nu op de bestaande routes knelpunten zitten en die dan aanpakken. Voor veel minder geld zou je dan wel eens veel méér beter openbaar vervoer kunnen krijgen”. In de commissievergadering werd ingesproken door vertegenwoordigers van vijf bewonersgroepen, onder wie Karin Walters van het Comité Busbaan Nee! Zij schreef met steun van ROVER een gedegen onderzoeksrapport waaruit blijkt dat het HOV-project alleen een verbetering is voor spitsreizigers vanuit Huizen naar het hoofdstation van Hilversum. Maar de voorgestelde HOV-buslijn 320 komt niet meer bij station Sportpark, waar nu veel reizigers in en uit de bestaande lijn 320 stappen. Ook toonde zij aan dat veel deelprojecten geen enkele tijdwinst opleveren. Alberts: “Van een VVD-gedeputeerde zou mogen worden verwacht dat zij zorgvuldig omgaat met belastinggeld. Het voorstel zoals dat er nu ligt is hiervoor niet afdoende. De SP heeft veel geld over voor goed openbaar vervoer, maar wij doen niet aan geldverspilling voor prestigeprojecten”.      

U bent hier