h

SP start actie voor beter busvervoer Gooi en Vechtstreek

22 juli 2010

SP start actie voor beter busvervoer Gooi en Vechtstreek

De SP heeft het initiatief genomen voor een handtekeningenactie tegen de dreigende verslechtering van het openbaar vervoer in het Gooi en de Vechtstreek. Onze afdeling in Hilversum heeft deze actie opgezet omdat door de aanbesteding van Gedeputeerde Staten - bestaande uit VVD, PvdA, CDA en GroenLinks - het openbaar vervoer in deze regio 10% slechter wordt. Sommige (delen van) buslijnen worden helemaal opgeheven.

De SP vindt de achteruitgang niet aanvaardbaar. In Hilversum heeft onze partij schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. In Provinciale Staten hebben wij verschillende keren schriftelijke vragen gesteld aan het college. Opvallend is dat er tegenstrijdige en merkwaardige "antwoorden" gegeven worden. Kennelijk is er aanleiding voor een hoop geheimzinnigheid in dit dossier.

Op 3 juli is de handtekeningenactie gestart. Op dit moment hebben alle politieke partijen in de gemeenteraad van Hilversum zich aangesloten bij de actie. De actie zal gedurende de hele zomer doorlopen. In september worden de handtekeningen aangeboden aan de gedeputeerden van de provincie.

Dat veel mensen het niet eens zijn met de plannen van de provincie blijkt wel uit het feit dat we in no time de eerste honderden handtekening binnen hadden en in de loop van de zomer zullen dat er vast veel meer worden. We gaan er alles aan doen om het basis openbaar vervoer tenminste op het huidige niveau te houden en we gaan ervan uit dat er meer partijen zullen zijn die zich gaan inzetten voor het openbaar vervoer in de regio en met ons zullen knokken voor het behouden van het basis openbaar vervoer op het niveau zoals we dat nu hebben en waar mogelijk ook voor verbeteringen.

Ook u kunt hier uw bijdrage leveren aan deze actie!

U bent hier