h

Met Gedeputeerde Staten duurder uit voor minder busritten?

19 juli 2010

Met Gedeputeerde Staten duurder uit voor minder busritten?

Het blijft onduidelijk of Gedeputeerde Staten van plan zijn om het openbaar vervoer in de Gooi en Vechtstreek duurder te maken in de ochtend- en middag/avondspits. Het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks geeft tegenstrijdige antwoorden op schriftelijke vragen die de SP over deze kwestie stelde. De SP vindt het niet aanvaardbaar dat de provincie de busreizigers wil opzadelen met duurdere bustarieven tijdens de uren dat de provincie vol staat met files.

Desgevraagd antwoordde het college op 13 juli 2010 dat de provincie voornemens is om medio 2013 tariefdifferentiatie in te voeren in de Gooi en Vechtstreek. In het jaarverslag 2009 meldden Gedeputeerde Staten echter nog dat de provincie dit niet van plan is. Het lijkt er op dat de collegepartijen de busreizigers wel stiekem extra geld uit de zak willen kloppen, maar dat eigenlijk niet hardop durven te zeggen als de SP hiernaar vraagt.

Bert Putters: “De inwoners in het Gooi en de Vechtstreek krijgen met ingang van december 2010 dankzij het college en de vervoerder minimaal 10% minder busritten. Sommige buslijnen worden totaal opgeheven. Het is schandalig dat het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks deze mensen straks ook nog extra wil laten betalen voor de slechtere dienstverlening die geboden wordt”.

U bent hier