h

SP-statenfractie teleurgesteld in opstelling Gedeputeerde Staten over motorcrossterrein

3 juni 2010

SP-statenfractie teleurgesteld in opstelling Gedeputeerde Staten over motorcrossterrein

De manier waarop gedeputeerde Driessen (VVD) het afgelopen half jaar heeft geopereerd rond een provinciaal motorcrossterrein is volgens de Noord-Hollandse SP-statenfractie 'teleurstellend'. Tijdens de begrotingsbehandeling in december 2009 toverde de gedeputeerde het voornemen om pal naast vliegveld De Kooy in Den Helder een motorcrossterrein aan te leggen als een konijn uit de hoge hoed. Vorig jaar opperde ex-gedeputeerde Hooijmaijers (VVD) om het racecircuit van Zandvoort hierheen te verplaatsen. Dit plan werd toen onder veel maatschappelijke kritiek afgeschoten.

De discussie over een plek voor motorcross in Noord-Holland loop al enkele jaren, en de Provincie heeft het op zich genomen om een lange termijnoplossing te vinden. In 2007 werd hiervoor dan ook voor ruim een half miljoen euro grond aangekocht in de Wieringermeer. Als gevolg van de manier waarop de gedeputeerde publiekelijk haar oog op Den Helder heeft laten vallen heeft de gemeente Wieringermeer nu alle medewerking aan het crossterrein opgezegd. Hierdoor is de voor 600.000 euro aangekochte grond nutteloos geworden.

Daarnaast vind de SP het onverantwoord dat er in 5 maanden tijd nog geen goed onderzoek is gedaan naar de gevolgen van een vast motorcrossterrein Den Helder, terwijl de gedeputeerde dat wél had beloofd. Op dit moment is er in Den Helder een tijdelijke locatie vergund tot 2012 waar een aantal dagen per jaar gecrossed mag worden. Omwonenden klagen op dit moment al
over de geluidsoverlast van de motoren, gecombineerd met het helicopterverkeer van het vliegveld. Om geluidsisolerende maatregelen voor de tijdelijke crossbaan in Den Helder te treffen hebben Provinciale Staten in december € 200.000 euro beschikbaar gesteld. Maar met dit geld is nu nog altijd niets gedaan om de geluidsoverlast in te beperken door betere geluidswallen of -schermen.

De gedeputeerde wil nu wél al de locatie Den Helder als voorkeur opnemen in de Structuurvisie Noord-Holland 2040, terwijl hier nog geen onderzoek naar is verricht voor de milieueffectrapportage (MER) en de verkeersafwikkeling. Volgens een uitspraak van de hoogste rechter, de Raad van State, op 21 juli 2009 vorig jaar over een motorcrosscircuit bij De
Peel in de Provincie Limburg is het in dit soort gevallen beter om voor een regionaal crossterrein onderzoek te doen naar meerdere plekken in de provincie zodat men de alternatieven met elkaar kan vergelijken. Ook dit laat de gedeputeerde na.

De SP heeft nu een wijzigingsvoorstel ingediend om het komende jaar een provinciebreed onderzoek uit te voeren naar een geschikte oplossing voor de motorcross in Noord-Holland. De tijdelijke baan in Den Helder kan dan in de tussentijd tot begin 2012 dienst doen als noodoplossing. Maar wél met de extra geluidsbeperkende voorzieningen waar de Staten inmiddels
200.000 euro voor beschikbaar hebben gesteld. De provinciale structuurvisie en de ecologische hoofdstructuur (EHS) worden naar verwachting maandag 21 juni behandeld door Provinciale Staten.

U bent hier