h

Quick-scan Hooijmaijers te oppervlakkig

25 mei 2010

Quick-scan Hooijmaijers te oppervlakkig

De SP-fractie heeft kennis genomen van het bericht in de Volkskrant van zaterdag 22 mei 2010 met als kop: "Hooijmaijers drukte deals door". De SP is niet alleen 'onthutst' maar is ook van mening dat de onderste steen moet bovenkomen. De SP wil dat de desbetreffende stukken, waaronder de negatieve ambtelijke adviezen, openbaar worden.

De SP heeft de week voorafgaand aan het artikel aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd op basis van welke bronnen het college tot de conclusie is gekomen dat voormalig VVD-gedeputeerde Hooijmaijers kan worden vrijgepleit van fraude inzake het wieringerrandmeer en de Bloemendalerpolder. Het blijkt dat er geen enkel stuk is op basis waarvan GS tot het vrijpleiten Hooijmaijers zijn gekomen. En er dus ook geen stuk ter inzage is voor Provinciale Staten of voor de media. De SP vindt dat GS te lichtzinnig tot hun conclusie zijn gekomen.

U bent hier