h

Nu ook steun van andere partijen voor SP-voorstel nachttrein

24 december 2009

Nu ook steun van andere partijen voor SP-voorstel nachttrein

Naast Amsterdam moeten ook de andere grote steden in Noord-Holland (Haarlem, Zaandam en Alkmaar) worden toegevoegd aan het NS-nachtnet. ROOD, de jongerenorganisatie binnen de SP is al maanden bezig met het verzamelen van handtekeningen voor de nieuwe nachttrein. Er zijn al vele duizenden handtekeningen opgehaald. Ook Tweede Kamerlid Emile Roemer bepleitte in februari dit jaar bij de regering een forse uitbreiding van het NS-nachtnet.

Langzamerhand ontstaat er steeds meer steun voor dit voorstel van de SP om het openbaar vervoer in de nachtelijke uren te verbeteren. In de statenvergadering van 14 december diende Liesje Klomp (PvdA) een motie in om het nachtnet uit te breiden met de steden Haarlem, Alkmaar en Hoorn. Deze motie werd door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen, uiteraard met de stemmen van de SP daarvóór.

Statenlid Bert Putters: "Het valt mij op dat de PvdA in Noord-Holland regelmatig met leuke ideeën voor het openbaar vervoer komt, maar dat de PvdA in de regering niet zo hard loopt. Het zou goed zijn als de Noord-Hollandse PvdA ook haar partijgenoten in Den Haag overtuigt van het feit dat het openbaar vervoer heel veel beter kan en moet."

U bent hier