h

Merkwaardig onderzoek van PvdA openbaar vervoer regio Uithoorn

29 december 2009

Merkwaardig onderzoek van PvdA openbaar vervoer regio Uithoorn

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan, dus doet de PvdA haar best om zich zo gunstig mogelijk te presenteren aan de kiezers. Enkele weken geleden plaatste PvdA-statenlid Gohdar Massom een oproep in de krant om problemen met het openbaar vervoer in Uithoorn en De Ronde Venen te melden bij de PvdA-fractie in Noord-Holland. Vorige week werd de uitslag van dit onderzoekje bekend en Massom belooft de reacties aan te bieden aan de Noord-Hollandse gedeputeerde voor openbaar vervoer.

Hoewel de intentie van de PvdA misschien niet slecht is, vindt de SP dit om verschillende redenen een merkwaardige gang van zaken. Ten eerste gaat de provincie Noord-Holland helemaal niet over het openbaar vervoer in Uithoorn en De Ronde Venen. Voor Uithoorn is de stadsregio Amsterdam bevoegd, voor De Ronde Venen is dat de provincie Utrecht. Wat de PvdA hier denkt te kunnen bereiken is dan ook een groot vraagteken.

Ten tweede probeert de PvdA oplossingen te zoeken voor problemen die zij zelf mede heeft veroorzaakt. De ‘knip’ van de toenmalige lijn 140 in Uithoorn (vroeger een succesvolle doorgaande buslijn van Haarlem naar Utrecht) is een rechtstreeks gevolg van de aanbestedingen en de marktwerking in het openbaar vervoer. De PvdA toont zich al jaren een warm voorstander van deze marktwerking. De provinciegrens is ook de grens van de openbaar vervoerconcessie, ‘dus’ moest die lijn worden geknipt in Uithoorn.

Ten derde is de opheffing van de rechtstreekse busverbinding met Utrecht (het opheffen van lijn 140 en de introductie van lijn 130) gesteund door de PvdA in de provincie Utrecht. Toen het besluit genomen werd om de busreizigers verplicht over te laten stappen op de trein in Breukelen, maakte de PvdA zelfs deel uit van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Terwijl het klachten van busreizigers regende werd het beleid van VVD-gedeputeerde Ekkers door zijn PvdA-collega’s gesteund.

Zolang de PvdA de marktwerking en de aanbestedingen in het openbaar vervoer blijft steunen, zullen belangrijke problemen in het openbaar vervoer niet opgelost kunnen worden. Met het houden van een onderzoekje onder busreizigers in Uithoorn en De Ronde Venen wekt de PvdA dan ook verwachtingen die ze niet waar kan maken. De SP is de enige partij die zich duidelijk uitspreekt tegen marktwerking en tegen het opheffen en inkorten van buslijnen. De SP hoopt dat de kiezers zich dat realiseren als zij in 2010 en 2011 weer naar de stembus mogen.

U bent hier