h

Duurdere spitstarieven in bus van de baan dankzij SP

20 december 2009

Duurdere spitstarieven in bus van de baan dankzij SP

De hogere tarieven, die Gedeputeerde Staten busreizigers in het Gooi aanvankelijk wilden laten betalen, lijken nu mede dankzij de inzet van de SP van de baan. Een aantal maanden geleden presenteerde het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks nog plannen om busreizigers in het Gooi vanaf 2010 meer te laten betalen als ze tijdens de spits reizen.

In de commissievergadering waarin dit plan besproken werd sprak de SP zich krachtig uit tegen dergelijke prijsverhogingen. Statenlid Harald Bos: “De busreizigers leveren geen bijdrage aan de lange files in Noord-Holland. Het provinciebestuur moet hen juist dankbaar zijn en niet opzadelen met een soort boete in de spitsuren.” Helaas was de SP destijds de enige partij die zich verzette tegen de prijsverhoging; zelfs van de PvdA en GroenLinks konden busreizigers geen steun verwachten.

Tijdens de statenvergadering van 14 december bleek opeens dat PvdA en GroenLinks van gedachten veranderd zijn en daarin kennelijk ook hun coalitiegenoten VVD en CDA betrokken hebben. Het plan voor de duurdere buskaartjes zou volgens de statenleden Binnema (GroenLinks) en Klomp (PvdA) nu van de baan zijn. Bos: “Ik ben ervan overtuigd dat zonder het eerdere verzet van de SP de collegepartijen niet van mening veranderd zouden zijn. Dankzij de SP kunnen de mensen in het Gooi met een gerust hart in de spits met de bus blijven reizen. Het openbaar vervoer in Nederland is al duur genoeg.”

U bent hier