h

Herindeling Wieringen, Wieringermeer, Niedorp en Anna Paulowna: laat weten wat u ervan vindt!

5 november 2009

Herindeling Wieringen, Wieringermeer, Niedorp en Anna Paulowna: laat weten wat u ervan vindt!

Inmiddels zijn twee zelfstandige lokale actiegroepen in Niedorp een actie begonnen om zoveel mogelijk zienswijzen over de herindeling te verzamelen. Het comité 'Herindeling oké, maar dan alleen met Schagen en Harenkarspel in zee' van dhr. Moras uit Zijdewind en Spoor 3/Lokaal Alternatief Democratie Anders (LADA) uit Niedorp. Op hun biljetten kunnen mensen simpelweg 'voor' of 'tegen' de voorgenomen fusie aankruisen. De SP-fractie in Provinciale Staten juicht toe dat lokale groepen burgers oproepen hun mening te geven over de herindeling.

De SP vindt dat het definitieve besluit pas na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 genomen moet worden. Wanneer er geen raadgevend referendum wordt gehouden, kan de kiezer bij die verkiezingen via het uitbrengen van zijn stem laten horen wat hij van die fusie vindt.

In artikel 5 van het Europees handvest inzake Lokale autonomie staat: 'Wijziging van plaatselijke gebiedsgrenzen worden niet aangebracht zonder vooraf de desbetreffende plaatselijke gemeenschappen te raadplegen, zo mogelijk door middel van een referendum, waar dit wettelijk is toegestaan.' De conclusie lijkt duidelijk: een referendum of anders eerst verkiezingen.

Tot uiterlijk 30 november a.s. kunnen inwoners hun zienswijze over de herindeling voorzien van naam en adres indienen bij het college van burgemeester en wethouders van hun gemeente. De tekst van het herindelingsontwerp is te downloaden via de websites van de vier gemeenten:

www.annapaulowna.nl
www.niedorp.nl
www.wieringen.nl
www.wieringermeer.nl

Voor meer vragen, mail: schagen@sp.nl

U bent hier